Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som med finansiering från näringslivet bedriver gratis, resultatfokuserad läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden.

Vår vision är ett samhälle där barn växer upp med förutsättningar att klara skolan, utvecklas och nå sin fulla potential.

Bli partner Bli läxhjälpare
Du
× Läxhjälpen
= Förändring

Våra läxhjälpare är noggrant utvalda universitets- och högskolestudenter som har olika bakgrund, erfarenheter och kommer från olika studieinriktningar. Tillsammans arbetar vi för att höja betygen så att fler ska komma in på gymnasiet och uppfylla sina drömmar.