Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som med finansiering från näringslivet bedriver gratis, resultatfokuserad läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden.

Vår vision är ett samhälle där barn växer upp med förutsättningar att klara skolan, utvecklas och nå sin fulla potential.

Bli partner Bli läxhjälpare

Visste du att det finns skolor i Sverige där endast 3 av 10 elever kommer vidare till gymnasiet?

Stiftelsen Läxhjälpen bedriver gratis läxhjälp i grundskolor där upp till 60 % inte klarar behörighet till gymnasiet. Vi angriper ett av Sveriges största samhällsproblem; segregationen och utanförskap i samhället. Ökad chans att klara skolan innebär minskad risk för utanförskap.

Bli partner Bli läxhjälpare
1 Elev
× Läxhjälpen
= 12 000 000 kr i samhällsvinst

En människa som inte klarar skolan kan kosta samhället 12 miljoner kronor* under sin livstid. Vår strukturerade läxhjälp kostar 10 000 kronor under ett läsår. Ett år som garanterar höjda betyg och stärkt motivation.

Bli Partner

Stiftelsen Läxhjälpens insamlingsarbete kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll som ser till att pengar som samlas in går till ändamålet utan oskäliga kostnader. Endast föreningar som godkänns av Svensk Insamlingskontroll har rätt till ett 90-konto.

Ge din gåva till oss på PG 900-5554.

Ge en gåva
Du
× Läxhjälpen
= Förändring

Våra läxhjälpare är noggrant utvalda universitets- och högskolestudenter som har olika bakgrund, erfarenheter och kommer från olika studieinriktningar. Tillsammans arbetar vi för att höja betygen så att fler ska komma in på gymnasiet och uppfylla sina drömmar.

Bli partner