Läxhjälpen
Intranät login knapp Intranät login knapp

Nyhetsarkiv /

Elever i Matfors ska få extra stöd för att nå kunskapsmålen i skolan

Nu utökar Stiftelsen Läxhjälpen verksamheten till Matfors. Under våren inleds ett nytt samarbete mellan Stiftelsen Läxhjälpen och Matfors skola, med målet att fler elever på skolan ska nå kunskapskraven och gå vidare till gymnasiet.

Två elever sitter vid ett bord i ett klassrum med dator och böcker framför sig och ler

Stiftelsen Läxhjälpen är en icke vinstdrivande stiftelse som bedriver ett strukturerat läxhjälpsprogram för att höja gymnasiebehörigheten runtom i landet. Läxhjälpen stöttar det kompensatoriska uppdraget i skolor med resultat under rikssnittet. Sedan tidigare bedriver stiftelsen verksamhet på flera grundskolor i Sundsvall och nu utökas programmet även till Matfors.

”Matfors skola ser fram emot samarbetet med Läxhjälpen och vi tror att detta är den skjuts framåt eleverna behöver för att nå betyg i sina ämnen. Läxhjälpens struktur och upplägg är tilltalande för eleverna och det kommer att leda till högre måluppfyllelse.”

Helena Amrén, biträdande rektor på Matfors skola

Stiftelsens mål är att skapa bättre förutsättningar för fler att klara grundskolan. Programmet riktar sig till de elever som ligger i riskzonen att inte bli gymnasiebehöriga. Läxhjälparna är anställda högskole- och universitetsstudenter som får ett givande extrajobb på sidan av sina studier och blir viktiga förebilder för eleverna. Läxhjälpen samarbetar sedan tidigare med över 100 skolor i landet. 

”Vi anpassar vårt läxhjälpsprogram efter skolans förutsättningar och erbjuder både fysiska och digitala lösningar – alltid med målet att fler elever ska få ökade förutsättningar att klara skolan och forma sin egen framtid oavsett geografisk hemvist.”

Ebba Myrsten, vikarierande operativ chef Läxhjälpen
Porträttbild av Ebba Myrsten
Ebba Myrsten är vikarierande operativ chef på Stiftelsen Läxhjälpen.

”Läxhjälpsprogrammet är etablerat sedan några år tillbaka i Sundsvall och att nu kunna utöka verksamheten till Matfors med vårt digitala program är ett naturligt nästa steg. Vi ser fram emot att få lära känna eleverna.”

I dagarna har eleverna på Matfors skola sina första läxhjälpspass. Två eftermiddagar i veckan under läsåret kommer 15 elever och tre läxhjälpare att träffas digitalt och göra läxor, öva inför prov och jobba på studieteknik.

Mer om Läxhjälpens samarbetsskolor

Stiftelsen Läxhjälpen jobbar långsiktigt och skriver samarbetsavtal med alla skolor. Vi ställer krav på närvaro och informerar elever och vårdnadshavare om vad som förväntas av eleverna. Vi skriver kontrakt och studieplaner med eleverna och jobbar med mål och måluppfyllelse, både kortsiktiga och långsiktiga, genom Läxhjälpens målbok. För att säkerställa att samarbetet med skolan fungerar gör vi regelbundna uppföljningar med rektor, lärarlag och eventuell annan skolpersonal.