Läxhjälpen
Intranät login knapp Intranät login knapp

Bridgepoint stöttar Stiftelsen Läxhjälpens nationella verksamhet

Bridgepoint är ett europeiskt riskkapitalföretag och huvudpartner till Stiftelsen Läxhjälpen sedan 2020.

För oss är det viktigt att alla ungdomar får möjlighet att nå sin fulla potential oavsett vilken utbildningsbakgrund dina föräldrar har. Att stötta ungdomar att nå gymnasiebehörighet är ett ytterst viktigt arbete och Läxhjälpens insatser är ovärderliga.

Anthony Rowland – Director

Bridgepoint är ett riskkapitalföretag med ett flertal kontor i Europa. Bridgepoint har varit en partner till Stiftelsen Läxhjälpen sedan 2020. Stödet har bland annat lett till att Läxhjälpen har haft möjlighet att utöka den nationella verksamheten.

Bridgepoint har även varit en aktiv huvudpartner till Läxhjälpen i form av nära anknytning till Läxhjälpens verksamhet, genom besök på skolor och samtal med skolungdomar och läxhjälpare.

Bridgepoint är en mycket engagerad samarbetspartner och vi är glada över det långsiktiga samarbete vi har tillsammans. Tack vare det nationella stödet kan Läxhjälpen säkerställa att fler elever ges möjlighet att nå gymnasiebehörighet. Att Bridgepoint även bjuder in läxhjälpare  till träffar för att utbilda och utveckla är mycket uppskattat som aktivitet.

Åsa Blomberg, insamlings- och partnerskapschef på Stiftelsen Läxhjälpen