Läxhjälpen
Intranät login knapp Intranät login knapp

Betalt extrajobb för dig, likvärdig utbildning för alla

Stiftelsen Läxhjälpen är en icke vinstdrivande stiftelse som bedriver ett strukturerat och kostnadsfritt läxhjälpsprogram för högstadieelever som riskerar att inte klara skolan. Som läxhjälpare arbetar du i grupp med andra studenter på en av våra samarbetsskolor för att stötta eleverna i just er läxhjälpsgrupp.

En läxhjälpare och en elev sitter bredvid varandra i ett klassrum och tittar gemensamt på en datorskärm framför dem. Läxhjälparen tittar på eleven och pekar på datorn och båda ler

Vårt läxhjälpsprogram är gratis för elever och läxhjälparen fungerar som ett stöd för eleverna vid läxläsning inom alla ämnen, men med särskilt fokus på kärnämnena matematik, engelska och svenska/svenska som andraspråk. Tjänsten är en timanställning på eftermiddagar/kvällar och innebär i korthet att vara läxhjälpare och mentorer för högstadieelever, efter skoltid, på en av våra samarbetsskolor. Ni träffas två gånger i veckan och jobbar mot ett gemensamt mål: att se till att eleverna uppnår godkända betyg och går ut grundskolan med gymnasiebehörighet, ökad lust att studera vidare och självförtroende inför framtiden.

Vad krävs för att jobba som läxhjälpare?

 • Du är universitets- eller högskolestuderande, eftersom du som läxhjälpare också är en mentor och förebild för dina läxhjälpselever och hjälper dem med studieteknik.
 • Du är intresserad av ett betalt extrajobb som innebär ett utvecklande och engagerande arbete, och samtidigt vill göra en konkret samhällsinsats.
 • Du har bred grundläggande ämneskompetens, då våra läxhjälpare hjälper till med läxorna i samtliga ämnen.
 • Du har en pedagogisk förmåga, känner dig bekväm med nya situationer och har förmågan att kommunicera med barn och unga.
 • Du kan arbeta självständigt utifrån vårt strukturerade arbetssätt.
 • Du delar Läxhjälpens värderingar och vision om ett samhälle där alla barn och unga växer upp med förutsättningar att klara skolan och forma sin egen framtid.
 • Du behöver uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister för arbetsgivaren är ett lagstadgat krav för att arbeta med minderåriga.
 • Eftersom tjänsten innebär arbete med barn och ungdomar lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Berätta varför du skulle passa i den här rollen!

Ansök om ett studentjobb som gör skillnad på riktigt

Ansök om att bli läxhjälpare genom att fylla i formuläret nedanför. Vanliga frågor om tjänsten hittar du längre ner på sidan.

Vanliga frågor om jobbet

Var kan jag jobba som läxhjälpare?

Läxhjälpen samarbetar med över 100 skolor – från Kiruna i norr, till Malmö i söder. Som läxhjälpare arbetar du i grupp med andra studenter på en av våra samarbetsskolor. Det finns också möjlighet att jobba som digital läxhjälpare på distans.

Under fliken ”Våra samarbetsskolor” kan du ser var vi finns – där hittar du alla våra fysiska och digitala samarbetsskolor i landet.

Vad kan jag förvänta mig av tjänsten?

Våra läxhjälpare är noggrant utvalda, avlönade universitets- och högskolestudenter med olika bakgrund, erfarenheter och studieinriktningar. Som läxhjälpare hos oss arbetar du i grupp med andra studenter som alla är högskolestuderande och ni får utbildning i vårt strukturerade arbetssätt. Som ordinarie läxhjälpare arbetar du 6 timmar i veckan, fördelat på två schemalagda eftermiddagar/kvällar. Möjlighet till extra inhopp finns. Som inhoppare kontaktas du till ordinarie läxhjälpspass när ordinarie läxhjälpare är ledig eller sjuk.

– Att jobba som läxhjälpare innebär ett regelbundet extrajobb med två schemalagda pass i veckan.
– Passen hålls i elevernas skola under eftermiddagar, så att det inte krockar med schemalagd studietid som student.
– Varje pass pågår i tre timmar.
– Varje läxhjälpsgrupp består av 3 läxhjälpare och 15 elever, där varje läxhjälpare ansvarar för 5 elever var.
– Alla läxhjälpare får en utbildning i Läxhjälpens arbetssätt och metodik.
– Läxhjälparna erbjuds kontinuerlig fortbildning inom specifika teman.
– Om du är sugen på att göra mer för alla barns rätt till likvärdig utbildning, så finns det flera möjligheter att engagera sig lite extra i Stiftelsen Läxhjälpens arbete.

Vad gör en läxhjälpare?

Som läxhjälpare arbetar du tillsammans med andra studenter för att stötta högstadieeleverna i er grupp med deras läxor och under deras skolgång. Det kan t.ex. handla om att hitta alternativa förklaringar på en uppgift eller att hitta en studieteknik som fungerar. Tillsammans hjälper ni ungdomarna genom att lösa problem tillsammans, ge individanpassat stöd och inspirera till alternativa arbetssätt så att de själva kan komma vidare med sina studier. Nedan listar vi några vanliga uppgifter du som läxhjälpare kan hjälpa till med.

– Öva på skoluppgifter och problem: Du kan förhöra eleverna, hålla quiz och repetera uppgifter för att öva på problemlösning inom olika ämnen. På Läxhjälpen fokuserar vi främst på skolans kärnämnen svenska, engelska och matematik eftersom de ligger till grund för gymnasiebehörigheten, men läxor inom alla skolämnen kan förekomma.
– Stöd inom svaga områden: Om en elev har svårigheter inom ett specifikt ämne eller område, kan du behöva fokusera på att ge lite extra stöd och träning inom detta område.
– Studiestrategier: Du kan hjälpa eleverna med att utveckla effektiva studievanor och strategier. Det kan handla om att organisera studiematerial, skapa tidsscheman och använda minnesmetoder.
– Förklara ämnesmaterialet: Du kan behöva förklara svåra begrepp, svara på frågor och ge exempel för att hjälpa eleverna att förstå uppgiften. Ibland kan t.ex. svårigheter att förstå språket vara hindret och då kan det hjälpa att ni får öva på att prata svenska tillsammans.
– Förberedelse inför prov och tentor: Du kan hjälpa eleverna att förbereda sig inför prov eller andra bedömningar genom att gå igenom relevanta material och öva på tidigare provfrågor.
– Motivation och självförtroende: En viktig del av läxhjälp är att hjälpa eleverna att öka sin motivation och sitt självförtroende. Läxhjälparen kan ge positiv feedback och uppmuntran som hjälper eleverna att tro på sig själva och våga testa sig fram på egen hand.
– Anpassning efter individuella behov: Varje elev är unik och har olika behov. Som läxhjälpare kan ni ibland behöva anpassa stödet och undervisningen efter elevens individuella behov, inlärningsstil och mål.

Måste jag kunna undervisa i alla kärnämnen?

Vi ser gärna att du ska kunna hjälpa eleverna med läxor i så många ämnen som möjligt och det är förstås en fördel att ha bred grundläggande ämneskompetens, men det är inte ett krav att du som läxhjälpare ska kunna allt. I jobbet som läxhjälpare värderar vi också flera andra egenskaper högt, som till exempel att vara en bra mentor, förebild eller pedagog som kan lösa problem tillsammans med eleven. Våra läxhjälpare arbetar dessutom i grupp med andra studenter och vi försöker alltid se till så att det finns en bra balans med olika styrkor och förmågor inom varje läxhjälpsgrupp.

Hur gör mitt arbete som läxhjälpare skillnad?

En avklarad skolgång är lika viktigt ur ett demokrati- och samhällsperspektiv som det är för den enskilda individen. Men var du växer upp och vad dina föräldrar har för utbildningsbakgrund spelar ofta en avgörande roll för vilka som når gymnasiebehörighet idag. Så ska det inte vara.

Stiftelsen Läxhjälpen vill att alla barn ska växa upp med förutsättningar att klara skolan och skaffa sig en trygg framtid. Därför jobbar vi långsiktigt och erbjuder ett gratis läxhjälpsprogram som är öronmärkt för elever som riskerar att inte klara grundskolan. Vi samarbetar med skolor som ligger under rikssnittet i gymnasiebehörighet och elevernas lärare väljer ut vilka elever som behöver extra stöd för att uppnå godkända betyg. Det innebär att din hjälp används där den behövs som allra mest.

Många av våra läxhjälpare har värdefull erfarenhet av studieteknik eller vet hur viktigt det är med någon som tror på en. Andra kommer från målgruppen själva och vet hur det är att ha det kämpigt i skolan. Oavsett vilken resa du som läxhjälpare har gjort så tog du dig igenom skoltiden och du studerar på ett universitet eller en högskola idag. På så sätt blir ni som läxhjälpare viktiga mentorer och förebilder som eleverna kan inspireras av.

Kan jag söka om jag studerar på yrkeshögskola?

Ja. För att ansöka om att bli läxhjälpare behöver du vara universitets- eller högskolestudent, vilket också innefattar yrkeshögskolor. Anledningen till att vi vill att våra sökande är universitets- och högskolestudenter är för att du som student har egen erfarenhet av studieteknik och dessutom fungerar som representant för din utbildning. På så sätt kan du i rollen som läxhjälpare också vara lite av en mentor, studievägledare och inspiration till studier inom högre utbildning.

Måste jag ha tidigare arbetslivserfarenhet?

Nej, vi har inget formellt krav på att du ska ha jobbat tidigare. Vi lägger däremot stor vikt vid personlig lämplighet, eftersom tjänsten innebär arbete med barn och ungdomar. Berätta gärna för oss varför du tror att just du skulle vara lämplig som läxhjälpare!

Finns det möjlighet till sommarjobb?

Läxhjälpens verksamhet följer skolans läsår, så tyvärr kan vi inte erbjuda sommarjobb för våra läxhjälpare. Däremot finns det stora möjligheter att ta mer ansvar i tjänsten och hjälpa till med extra uppgifter. Du kan till exempel hjälpa till på mässor, med kommunikation och rekrytering. Prata med din närmsta chef om du vill göra mer, kanske kan vi hitta uppgifter som passar just din utbildning och leder till mer arbetslivserfarenhet!

Mer om att vara läxhjälpare

Var kan jag jobba som läxhjälpare?

Idag finns Läxhjälpsprogrammet på över 100 skolor runtom i hela landet. Som läxhjälpare arbetar du i grupp med andra studenter på en av våra samarbetsskolor. Det finns också möjlighet att jobba med digital läxhjälp på distans. Digitala programmet är främst till för elever som bor i glesbygdskommuner utan ett lärosäte på plats.

Betalt extrajobb för dig, likvärdig utbildning för alla

Stiftelsen Läxhjälpen är en icke vinstdrivande stiftelse som bedriver ett strukturerat och kostnadsfritt läxhjälpsprogram för högstadieelever som riskerar att inte klara skolan. Som läxhjälpare arbetar du i grupp med andra studenter på en av våra samarbetsskolor för att stötta eleverna i just er läxhjälpsgrupp.

Vårt läxhjälpsprogram är gratis för elever och läxhjälparen fungerar som ett stöd för eleverna vid läxläsning inom alla ämnen, men med särskilt fokus på kärnämnena matematik, engelska och svenska/svenska som andraspråk. Tjänsten är en timanställning på eftermiddagar/kvällar och innebär i korthet att vara läxhjälpare och mentorer för högstadieelever, efter skoltid, på en av våra samarbetsskolor. Ni träffas två gånger i veckan och jobbar mot ett gemensamt mål: att se till att eleverna uppnår godkända betyg och går ut grundskolan med gymnasiebehörighet, ökad lust att studera vidare och självförtroende inför framtiden.

Vad krävs för att jobba som läxhjälpare?

 • Du är universitets- eller högskolestuderande, eftersom du som läxhjälpare också är en mentor och förebild för dina läxhjälpselever och hjälper dem med studieteknik.
 • Du är intresserad av ett betalt extrajobb som innebär ett utvecklande och engagerande arbete, och samtidigt vill göra en konkret samhällsinsats.
 • Du har bred grundläggande ämneskompetens, då våra läxhjälpare hjälper till med läxorna i samtliga ämnen.
 • Du har en pedagogisk förmåga, känner dig bekväm med nya situationer och har förmågan att kommunicera med barn och unga.
 • Du kan arbeta självständigt utifrån vårt strukturerade arbetssätt.
 • Du delar Läxhjälpens värderingar och vision om ett samhälle där alla barn och unga växer upp med förutsättningar att klara skolan och forma sin egen framtid.
 • Du behöver uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister för arbetsgivaren är ett lagstadgat krav för att arbeta med minderåriga.
 • Eftersom tjänsten innebär arbete med barn och ungdomar lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Berätta varför du skulle passa i den här rollen!

Ansök om ett studentjobb som gör skillnad på riktigt

Ansök om att bli läxhjälpare genom att fylla i formuläret nedanför. Vanliga frågor om tjänsten hittar du längre ner på sidan.

Vanliga frågor om jobbet

Var kan jag jobba som läxhjälpare?

Läxhjälpen samarbetar med över 100 skolor – från Kiruna i norr, till Malmö i söder. Som läxhjälpare arbetar du i grupp med andra studenter på en av våra samarbetsskolor. Det finns också möjlighet att jobba som digital läxhjälpare på distans.

Under fliken ”Våra samarbetsskolor” kan du ser var vi finns – där hittar du alla våra fysiska och digitala samarbetsskolor i landet.

Vad kan jag förvänta mig av tjänsten?

Våra läxhjälpare är noggrant utvalda, avlönade universitets- och högskolestudenter med olika bakgrund, erfarenheter och studieinriktningar. Som läxhjälpare hos oss arbetar du i grupp med andra studenter som alla är högskolestuderande och ni får utbildning i vårt strukturerade arbetssätt. Som ordinarie läxhjälpare arbetar du 6 timmar i veckan, fördelat på två schemalagda eftermiddagar/kvällar. Möjlighet till extra inhopp finns. Som inhoppare kontaktas du till ordinarie läxhjälpspass när ordinarie läxhjälpare är ledig eller sjuk.

– Att jobba som läxhjälpare innebär ett regelbundet extrajobb med två schemalagda pass i veckan.
– Passen hålls i elevernas skola under eftermiddagar, så att det inte krockar med schemalagd studietid som student.
– Varje pass pågår i tre timmar.
– Varje läxhjälpsgrupp består av 3 läxhjälpare och 15 elever, där varje läxhjälpare ansvarar för 5 elever var.
– Alla läxhjälpare får en utbildning i Läxhjälpens arbetssätt och metodik.
– Läxhjälparna erbjuds kontinuerlig fortbildning inom specifika teman.
– Om du är sugen på att göra mer för alla barns rätt till likvärdig utbildning, så finns det flera möjligheter att engagera sig lite extra i Stiftelsen Läxhjälpens arbete.

Vad gör en läxhjälpare?

Som läxhjälpare arbetar du tillsammans med andra studenter för att stötta högstadieeleverna i er grupp med deras läxor och under deras skolgång. Det kan t.ex. handla om att hitta alternativa förklaringar på en uppgift eller att hitta en studieteknik som fungerar. Tillsammans hjälper ni ungdomarna genom att lösa problem tillsammans, ge individanpassat stöd och inspirera till alternativa arbetssätt så att de själva kan komma vidare med sina studier. Nedan listar vi några vanliga uppgifter du som läxhjälpare kan hjälpa till med.

– Öva på skoluppgifter och problem: Du kan förhöra eleverna, hålla quiz och repetera uppgifter för att öva på problemlösning inom olika ämnen. På Läxhjälpen fokuserar vi främst på skolans kärnämnen svenska, engelska och matematik eftersom de ligger till grund för gymnasiebehörigheten, men läxor inom alla skolämnen kan förekomma.
– Stöd inom svaga områden: Om en elev har svårigheter inom ett specifikt ämne eller område, kan du behöva fokusera på att ge lite extra stöd och träning inom detta område.
– Studiestrategier: Du kan hjälpa eleverna med att utveckla effektiva studievanor och strategier. Det kan handla om att organisera studiematerial, skapa tidsscheman och använda minnesmetoder.
– Förklara ämnesmaterialet: Du kan behöva förklara svåra begrepp, svara på frågor och ge exempel för att hjälpa eleverna att förstå uppgiften. Ibland kan t.ex. svårigheter att förstå språket vara hindret och då kan det hjälpa att ni får öva på att prata svenska tillsammans.
– Förberedelse inför prov och tentor: Du kan hjälpa eleverna att förbereda sig inför prov eller andra bedömningar genom att gå igenom relevanta material och öva på tidigare provfrågor.
– Motivation och självförtroende: En viktig del av läxhjälp är att hjälpa eleverna att öka sin motivation och sitt självförtroende. Läxhjälparen kan ge positiv feedback och uppmuntran som hjälper eleverna att tro på sig själva och våga testa sig fram på egen hand.
– Anpassning efter individuella behov: Varje elev är unik och har olika behov. Som läxhjälpare kan ni ibland behöva anpassa stödet och undervisningen efter elevens individuella behov, inlärningsstil och mål.

Måste jag kunna undervisa i alla kärnämnen?

Vi ser gärna att du ska kunna hjälpa eleverna med läxor i så många ämnen som möjligt och det är förstås en fördel att ha bred grundläggande ämneskompetens, men det är inte ett krav att du som läxhjälpare ska kunna allt. I jobbet som läxhjälpare värderar vi också flera andra egenskaper högt, som till exempel att vara en bra mentor, förebild eller pedagog som kan lösa problem tillsammans med eleven. Våra läxhjälpare arbetar dessutom i grupp med andra studenter och vi försöker alltid se till så att det finns en bra balans med olika styrkor och förmågor inom varje läxhjälpsgrupp.

Hur gör mitt arbete som läxhjälpare skillnad?

En avklarad skolgång är lika viktigt ur ett demokrati- och samhällsperspektiv som det är för den enskilda individen. Men var du växer upp och vad dina föräldrar har för utbildningsbakgrund spelar ofta en avgörande roll för vilka som når gymnasiebehörighet idag. Så ska det inte vara.

Stiftelsen Läxhjälpen vill att alla barn ska växa upp med förutsättningar att klara skolan och skaffa sig en trygg framtid. Därför jobbar vi långsiktigt och erbjuder ett gratis läxhjälpsprogram som är öronmärkt för elever som riskerar att inte klara grundskolan. Vi samarbetar med skolor som ligger under rikssnittet i gymnasiebehörighet och elevernas lärare väljer ut vilka elever som behöver extra stöd för att uppnå godkända betyg. Det innebär att din hjälp används där den behövs som allra mest.

Många av våra läxhjälpare har värdefull erfarenhet av studieteknik eller vet hur viktigt det är med någon som tror på en. Andra kommer från målgruppen själva och vet hur det är att ha det kämpigt i skolan. Oavsett vilken resa du som läxhjälpare har gjort så tog du dig igenom skoltiden och du studerar på ett universitet eller en högskola idag. På så sätt blir ni som läxhjälpare viktiga mentorer och förebilder som eleverna kan inspireras av.

Kan jag söka om jag studerar på yrkeshögskola?

Ja. För att ansöka om att bli läxhjälpare behöver du vara universitets- eller högskolestudent, vilket också innefattar yrkeshögskolor. Anledningen till att vi vill att våra sökande är universitets- och högskolestudenter är för att du som student har egen erfarenhet av studieteknik och dessutom fungerar som representant för din utbildning. På så sätt kan du i rollen som läxhjälpare också vara lite av en mentor, studievägledare och inspiration till studier inom högre utbildning.

Måste jag ha tidigare arbetslivserfarenhet?

Nej, vi har inget formellt krav på att du ska ha jobbat tidigare. Vi lägger däremot stor vikt vid personlig lämplighet, eftersom tjänsten innebär arbete med barn och ungdomar. Berätta gärna för oss varför du tror att just du skulle vara lämplig som läxhjälpare!

Finns det möjlighet till sommarjobb?

Läxhjälpens verksamhet följer skolans läsår, så tyvärr kan vi inte erbjuda sommarjobb för våra läxhjälpare. Däremot finns det stora möjligheter att ta mer ansvar i tjänsten och hjälpa till med extra uppgifter. Du kan till exempel hjälpa till på mässor, med kommunikation och rekrytering. Prata med din närmsta chef om du vill göra mer, kanske kan vi hitta uppgifter som passar just din utbildning och leder till mer arbetslivserfarenhet!

Mer om att vara läxhjälpare

Var kan jag jobba som läxhjälpare?

Idag finns Läxhjälpsprogrammet på över 100 skolor runtom i hela landet. Som läxhjälpare arbetar du i grupp med andra studenter på en av våra samarbetsskolor. Det finns också möjlighet att jobba med digital läxhjälp på distans. Digitala programmet är främst till för elever som bor i glesbygdskommuner utan ett lärosäte på plats.