Läxhjälpen
Intranät login knapp Intranät login knapp

Betalt extrajobb för dig, likvärdig utbildning för alla

Vårt läxhjälpsprogram är gratis för elever och läxhjälparen fungerar som ett stöd för eleverna vid läxläsning inom alla ämnen, men med särskilt fokus på kärnämnena matematik, engelska och svenska/svenska som andraspråk. Tjänsten är en timanställning på eftermiddagar/kvällar och innebär i korthet att vara läxhjälpare för högstadieelever, efter skoltid, på en av våra samarbetsskolor.

En läxhjälpare och en elev sitter bredvid varandra i ett klassrum och tittar gemensamt på en datorskärm framför dem. Läxhjälparen tittar på eleven och pekar på datorn och båda ler

Vad krävs för att jobba som läxhjälpare?

 • Du är universitets- eller högskolestuderande, eftersom du som läxhjälpare också är en mentor och förebild för dina läxhjälpselever och hjälper dem med studieteknik.
 • Du är intresserad av ett betalt extrajobb som innebär ett utvecklande och engagerande arbete, och samtidigt vill göra en konkret samhällsinsats.
 • Du har bred grundläggande ämneskompetens, då våra läxhjälpare hjälper till med läxorna i samtliga ämnen.
 • Du har en pedagogisk förmåga, känner dig bekväm med nya situationer och har förmågan att kommunicera med barn och unga.
 • Du kan arbeta självständigt utifrån vårt strukturerade arbetssätt.
 • Du delar Läxhjälpens värderingar och vision om ett samhälle där alla barn och unga växer upp med förutsättningar att klara skolan och forma sin egen framtid.
 • Du behöver uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Då jobbet innebär arbete med barn lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister för arbetsgivaren är ett lagstadgat krav för att arbeta med barn och ungdomar.

Ansök om ett studentjobb som gör skillnad på riktigt

Kan du inspirera, engagera och studiemotivera? Då kanske du är förebilden vi behöver! Ansök om att bli läxhjälpare genom att fylla i formuläret nedanför. Vanliga frågor om tjänsten hittar du längre ner på sidan.

Läxhjälparen Alle berättar

”Det roligaste med att vara läxhjälpare är att få göra skillnad för flera elevers studieresultat. Dessutom får man möjlighet att motivera, skapa relationer och stötta flera elever på olika sätt. Jag har alltid velat arbeta med elever då jag älskar att lära ut, motivera och hjälpa elever som vill nå sina drömmar.”

Alle Ahmed, lärarstudent

Läxhjälparen Clara berättar

”Det roligaste med att jobba som läxhjälpare är att vi skapar fina relationer med eleverna, andra läxhjälpare och skolpersonal. Det är även väldigt häftigt att se hur eleverna utvecklas i skolan, men också som personer.”

Clara Mellilä, medie- och kommunikationsstudent

Vanliga frågor

Vad kan jag förvänta mig av tjänsten?

Våra läxhjälpare är noggrant utvalda, avlönade universitets- och högskolestudenter med olika bakgrund, erfarenheter och studieinriktningar. Som läxhjälpare hos oss arbetar du i grupp med andra studenter som alla är högskolestuderande och ni får utbildning i vårt strukturerade arbetssätt. Som ordinarie läxhjälpare arbetar du 6 timmar i veckan, fördelat på två schemalagda eftermiddagar/kvällar. Möjlighet till extra inhopp finns. Som inhoppare kontaktas du till ordinarie läxhjälpspass när ordinarie läxhjälpare är ledig eller sjuk.

– Att jobba som läxhjälpare innebär ett regelbundet extrajobb med två schemalagda pass i veckan.
– Passen hålls i elevernas skola och börjar tidigast klockan 16.00.
– Varje pass pågår i tre timmar.
– Varje läxhjälpsgrupp består av 3 läxhjälpare och 15 elever, där varje läxhjälpare ansvarar för 5 elever var.
– Alla läxhjälpare får en utbildning i Läxhjälpens arbetssätt och metodik.
– En gång per termin erbjuds alla läxhjälpare fortbildning inom ett specifikt tema.
– Om du är sugen på att göra mer för alla barns rätt till likvärdig utbildning, så finns det flera möjligheter att engagera sig lite extra i Stiftelsen Läxhjälpens arbete.

Måste jag kunna undervisa i alla kärnämnen?

Vi ser gärna att du ska kunna hjälpa eleverna med läxor i så många ämnen som möjligt och det är förstås en fördel att ha bred grundläggande ämneskompetens, men det är inte ett krav att du som läxhjälpare ska kunna allt. I jobbet som läxhjälpare värderar vi också flera andra egenskaper högt, som till exempel att vara en bra mentor, förebild eller pedagog som kan lösa problem tillsammans med eleven. Våra läxhjälpare arbetar dessutom i grupp med andra studenter och vi försöker alltid se till så att det finns en bra balans med olika styrkor och förmågor inom varje läxhjälpsgrupp.

Var kan jag jobba som läxhjälpare?

Idag finns vårt läxhjälpsprogram på över 100 skolor, utspritt över hela landet. Som läxhjälpare hos oss arbetar du i grupp med andra studenter på en av våra samarbetsskolor. Det finns också möjlighet att jobba på distans för Stiftelsen Läxhjälpens digitala läxhjälpsprogram. Digitala programmet är till för elever som bor på orter utan högre utbildning, där det saknas universitets- och högskolestudenter på plats.

Se vilka våra samarbetsskolor är

Hur gör mitt arbete som läxhjälpare skillnad?

En avklarad skolgång är lika viktigt ur ett demokrati- och samhällsperspektiv som det är för den enskilda individen. Men var du växer upp och vad dina föräldrar har för utbildningsbakgrund spelar ofta en avgörande roll för vilka som når gymnasiebehörighet idag. Så ska det inte vara.

Stiftelsen Läxhjälpen vill att alla barn ska växa upp med förutsättningar att klara skolan och skaffa sig en trygg framtid. Därför jobbar vi långsiktigt och erbjuder ett gratis läxhjälpsprogram som är öronmärkt för elever som riskerar att inte klara grundskolan. Vi samarbetar med skolor som ligger under rikssnittet i gymnasiebehörighet och elevernas lärare väljer ut vilka elever som behöver extra stöd för att uppnå godkända betyg. Det innebär att din hjälp används där den behövs som allra mest.

Många av våra läxhjälpare har värdefull erfarenhet av studieteknik eller vet hur viktigt det är med någon som tror på en. Andra kommer från målgruppen själva och vet hur det är att ha det kämpigt i skolan. Oavsett vilken resa du som läxhjälpare har gjort så tog du dig igenom skoltiden och du studerar på ett universitet eller en högskola idag. På så sätt blir ni som läxhjälpare viktiga mentorer och förebilder som eleverna kan inspireras av.

Kan jag söka om jag studerar på yrkeshögskola?

Ja. För att ansöka om att bli läxhjälpare behöver du vara universitets- eller högskolestudent, vilket också innefattar yrkeshögskolor. Anledningen till att vi vill att våra sökande är universitets- och högskolestudenter är för att du som student har egen erfarenhet av studieteknik och dessutom fungerar som representant för din utbildning. På så sätt kan du i rollen som läxhjälpare också vara lite av en mentor, studievägledare och inspiration till studier inom högre utbildning.

Måste jag ha tidigare arbetslivserfarenhet?

Nej, vi har inget formellt krav på att du ska ha jobbat tidigare. Vi lägger däremot stor vikt vid personlig lämplighet, eftersom tjänsten innebär arbete med barn och ungdomar. Berätta gärna för oss varför du tror att just du skulle vara lämplig som läxhjälpare!

Vill du veta mer om oss?

Stiftelsen Läxhjälpens vision är att alla barn, oavsett var du kommer ifrån, ska växa upp med förutsättningar att klara skolan och forma sin egen framtid. Läs vidare om vårt arbete och vår metod via länken nedanför.

Betalt extrajobb för dig, likvärdig utbildning för alla

Vårt läxhjälpsprogram är gratis för elever och läxhjälparen fungerar som ett stöd för eleverna vid läxläsning inom alla ämnen, men med särskilt fokus på kärnämnena matematik, engelska och svenska/svenska som andraspråk. Tjänsten är en timanställning på eftermiddagar/kvällar och innebär i korthet att vara läxhjälpare för högstadieelever, efter skoltid, på en av våra samarbetsskolor.

Vad krävs för att jobba som läxhjälpare?

 • Du är universitets- eller högskolestuderande, eftersom du som läxhjälpare också är en mentor och förebild för dina läxhjälpselever och hjälper dem med studieteknik.
 • Du är intresserad av ett betalt extrajobb som innebär ett utvecklande och engagerande arbete, och samtidigt vill göra en konkret samhällsinsats.
 • Du har bred grundläggande ämneskompetens, då våra läxhjälpare hjälper till med läxorna i samtliga ämnen.
 • Du har en pedagogisk förmåga, känner dig bekväm med nya situationer och har förmågan att kommunicera med barn och unga.
 • Du kan arbeta självständigt utifrån vårt strukturerade arbetssätt.
 • Du delar Läxhjälpens värderingar och vision om ett samhälle där alla barn och unga växer upp med förutsättningar att klara skolan och forma sin egen framtid.
 • Du behöver uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Då jobbet innebär arbete med barn lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister för arbetsgivaren är ett lagstadgat krav för att arbeta med barn och ungdomar.

Ansök om ett studentjobb som gör skillnad på riktigt

Kan du inspirera, engagera och studiemotivera? Då kanske du är förebilden vi behöver! Ansök om att bli läxhjälpare genom att fylla i formuläret nedanför. Vanliga frågor om tjänsten hittar du längre ner på sidan.

Läxhjälparen Alle berättar

”Det roligaste med att vara läxhjälpare är att få göra skillnad för flera elevers studieresultat. Dessutom får man möjlighet att motivera, skapa relationer och stötta flera elever på olika sätt. Jag har alltid velat arbeta med elever då jag älskar att lära ut, motivera och hjälpa elever som vill nå sina drömmar.”

Alle Ahmed, lärarstudent

Läxhjälparen Clara berättar

”Det roligaste med att jobba som läxhjälpare är att vi skapar fina relationer med eleverna, andra läxhjälpare och skolpersonal. Det är även väldigt häftigt att se hur eleverna utvecklas i skolan, men också som personer.”

Clara Mellilä, medie- och kommunikationsstudent

Vanliga frågor

Vad kan jag förvänta mig av tjänsten?

Våra läxhjälpare är noggrant utvalda, avlönade universitets- och högskolestudenter med olika bakgrund, erfarenheter och studieinriktningar. Som läxhjälpare hos oss arbetar du i grupp med andra studenter som alla är högskolestuderande och ni får utbildning i vårt strukturerade arbetssätt. Som ordinarie läxhjälpare arbetar du 6 timmar i veckan, fördelat på två schemalagda eftermiddagar/kvällar. Möjlighet till extra inhopp finns. Som inhoppare kontaktas du till ordinarie läxhjälpspass när ordinarie läxhjälpare är ledig eller sjuk.

– Att jobba som läxhjälpare innebär ett regelbundet extrajobb med två schemalagda pass i veckan.
– Passen hålls i elevernas skola och börjar tidigast klockan 16.00.
– Varje pass pågår i tre timmar.
– Varje läxhjälpsgrupp består av 3 läxhjälpare och 15 elever, där varje läxhjälpare ansvarar för 5 elever var.
– Alla läxhjälpare får en utbildning i Läxhjälpens arbetssätt och metodik.
– En gång per termin erbjuds alla läxhjälpare fortbildning inom ett specifikt tema.
– Om du är sugen på att göra mer för alla barns rätt till likvärdig utbildning, så finns det flera möjligheter att engagera sig lite extra i Stiftelsen Läxhjälpens arbete.

Måste jag kunna undervisa i alla kärnämnen?

Vi ser gärna att du ska kunna hjälpa eleverna med läxor i så många ämnen som möjligt och det är förstås en fördel att ha bred grundläggande ämneskompetens, men det är inte ett krav att du som läxhjälpare ska kunna allt. I jobbet som läxhjälpare värderar vi också flera andra egenskaper högt, som till exempel att vara en bra mentor, förebild eller pedagog som kan lösa problem tillsammans med eleven. Våra läxhjälpare arbetar dessutom i grupp med andra studenter och vi försöker alltid se till så att det finns en bra balans med olika styrkor och förmågor inom varje läxhjälpsgrupp.

Var kan jag jobba som läxhjälpare?

Idag finns vårt läxhjälpsprogram på över 100 skolor, utspritt över hela landet. Som läxhjälpare hos oss arbetar du i grupp med andra studenter på en av våra samarbetsskolor. Det finns också möjlighet att jobba på distans för Stiftelsen Läxhjälpens digitala läxhjälpsprogram. Digitala programmet är till för elever som bor på orter utan högre utbildning, där det saknas universitets- och högskolestudenter på plats.

Se vilka våra samarbetsskolor är

Hur gör mitt arbete som läxhjälpare skillnad?

En avklarad skolgång är lika viktigt ur ett demokrati- och samhällsperspektiv som det är för den enskilda individen. Men var du växer upp och vad dina föräldrar har för utbildningsbakgrund spelar ofta en avgörande roll för vilka som når gymnasiebehörighet idag. Så ska det inte vara.

Stiftelsen Läxhjälpen vill att alla barn ska växa upp med förutsättningar att klara skolan och skaffa sig en trygg framtid. Därför jobbar vi långsiktigt och erbjuder ett gratis läxhjälpsprogram som är öronmärkt för elever som riskerar att inte klara grundskolan. Vi samarbetar med skolor som ligger under rikssnittet i gymnasiebehörighet och elevernas lärare väljer ut vilka elever som behöver extra stöd för att uppnå godkända betyg. Det innebär att din hjälp används där den behövs som allra mest.

Många av våra läxhjälpare har värdefull erfarenhet av studieteknik eller vet hur viktigt det är med någon som tror på en. Andra kommer från målgruppen själva och vet hur det är att ha det kämpigt i skolan. Oavsett vilken resa du som läxhjälpare har gjort så tog du dig igenom skoltiden och du studerar på ett universitet eller en högskola idag. På så sätt blir ni som läxhjälpare viktiga mentorer och förebilder som eleverna kan inspireras av.

Kan jag söka om jag studerar på yrkeshögskola?

Ja. För att ansöka om att bli läxhjälpare behöver du vara universitets- eller högskolestudent, vilket också innefattar yrkeshögskolor. Anledningen till att vi vill att våra sökande är universitets- och högskolestudenter är för att du som student har egen erfarenhet av studieteknik och dessutom fungerar som representant för din utbildning. På så sätt kan du i rollen som läxhjälpare också vara lite av en mentor, studievägledare och inspiration till studier inom högre utbildning.

Måste jag ha tidigare arbetslivserfarenhet?

Nej, vi har inget formellt krav på att du ska ha jobbat tidigare. Vi lägger däremot stor vikt vid personlig lämplighet, eftersom tjänsten innebär arbete med barn och ungdomar. Berätta gärna för oss varför du tror att just du skulle vara lämplig som läxhjälpare!

Vill du veta mer om oss?

Stiftelsen Läxhjälpens vision är att alla barn, oavsett var du kommer ifrån, ska växa upp med förutsättningar att klara skolan och forma sin egen framtid. Läs vidare om vårt arbete och vår metod via länken nedanför.