Läxhjälpare

Läxhjälpens arbete är beundransvärt. Att det är högskolestuderande som läser läxor med ungdomarna gör det hela ännu bättre. Goda förebilder är viktigt för motivationen och glädjen är säkert ömsesidig.” Christian Mariager, Fastighetschef på Ikano Bostad

Våra läxhjälpare är noggrant utvalda, avlönade universitets- och högskolestudenter som har olika bakgrund, erfarenheter och kommer från olika studieinriktningar. Läxhjälparen fungerar som ett stöd för eleven vid läxläsning inom alla ämnen på skolschemat, med särskilt fokus på kärnämnena matematik, engelska och svenska/svenska som andraspråk.

Förmågan att skapa ett personligt möte med eleven är minst lika viktigt som ämneskunskaperna. Som läxhjälparen blir hen en positiv och viktig förebild, ett stöd och en representant för sin egen utbildning. Egna tips och erfarenheter gällande studieteknik och studievägledning är en stor del av arbetet. Genom att utgå från varje elevs behov, sätta upp individuella mål och stegvis arbeta mot dem kan eleverna börja ta ansvar för sitt eget lärande. Målet för eleverna är höjda betyg så att de kommer in på gymnasiet och får möjlighet att nå sin fulla potential.

  • Som läxhjälpare får du ett regelbundet extrajobb, med två schemalagda pass i veckan.
  • Passen hålls i eller i närheten av elevernas skola och börjar tidigast kl. 16.00.
  • Varje pass pågår i tre timmar och som läxhjälpare erhåller man 120 kronor i timmen inklusive semesterersättning.
  • För att skapa de bästa förutsättningarna består varje läxhjälpsgrupp av minst två läxhjälpare som ansvarar för fem elever vardera.

Innan du börjar din anställning får du gå en utbildning i vårt arbetssätt och vår metodik. Vi bjuder också löpande under terminerna in till kickoffer, föreläsningar och andra möten med syfte att inspirera och stärka våra studenter i rollen som läxhjälpare.

Ansök här!