Läxhjälpen
Intranät login knapp Intranät login knapp

En gemensam insats för fler avklarade skolgångar

Genom ett brett samarbete kan vi hjälpa fler barn och ungdomar att klara skolan. Tillsammans ger vi unga ett extra stöd och fler förebilder i skolan, höjer skolresultaten och bidrar till en mer hållbar framtid.

Fotografi av en skolkorridor med bänkar längs fönstren på högersidan och ett bord längs väggen på vänstersidan. Vid bordet sitter tre elever och studerar och en fjärde elev står upp och håller sina skolböcker i händerna.

Samarbete

Att investera i Stiftelsen Läxhjälpen är att investera i framtiden. Tillsammans gör vi en konkret insats för att fler unga ska uppnå godkända betyg, gå vidare till gymnasiet och skapa sig en trygg framtid. Läxhjälpens metod har bevisad effekt: sedan starten 2007 har tusentals elever klarat skolan med vår hjälp. Här hittar du mer information om hur vi samarbetar med andra för att bidra till fler avklarade skolgångar och ökad gymnasiebehörighet i Sverige.

Fem elever lämnar skolbyggnaden och går mot kameran ute på en skolgård

Bli samarbetsskola

Stiftelsen Läxhjälpen jobbar långsiktigt och fungerar som ett komplement till ordinarie skolarbete. Här kan du läsa mer om vad det innebär att vara samarbetsskola.

Man med tavla/diplom

Bli samarbetspartner

Vill du bidra till fler avklarade skolgångar och ökad gymnasiebehörighet i Sverige? Vår verksamhet finansieras genom samarbeten med näringsliv, stiftelser, kommuner och skolor.

Två elever sitter vi ett bord i en korridor långt borta i bakgrunden. I förgrunden syns flera elevskåp längs med korridoren

Våra sambetsskolor

Stiftelsen Läxhjälpen samarbetar med grundskolor som har lägre skolresultat än rikssnittet. Här kan du se i vilka städer och på vilka skolor vi finns.

Tre personer plus kronprinsessparet sitter runt ett bord i en utemiljö
Foto: Tomas Roxenback

Våra partnerskap

Tack vare stödet från våra samarbetspartners kan vi erbjuda gratis läxhjälp där det behövs som mest. Här kan du se vilka vi samarbetar med.

En gemensam insats för fler avklarade skolgångar

Genom ett brett samarbete kan vi hjälpa fler barn och ungdomar att klara skolan. Tillsammans ger vi unga ett extra stöd och fler förebilder i skolan, höjer skolresultaten och bidrar till en mer hållbar framtid.

Samarbete

Att investera i Stiftelsen Läxhjälpen är att investera i framtiden. Tillsammans gör vi en konkret insats för att fler unga ska uppnå godkända betyg, gå vidare till gymnasiet och skapa sig en trygg framtid. Läxhjälpens metod har bevisad effekt: sedan starten 2007 har tusentals elever klarat skolan med vår hjälp. Här hittar du mer information om hur vi samarbetar med andra för att bidra till fler avklarade skolgångar och ökad gymnasiebehörighet i Sverige.

Fem elever lämnar skolbyggnaden och går mot kameran ute på en skolgård

Bli samarbetsskola

Stiftelsen Läxhjälpen jobbar långsiktigt och fungerar som ett komplement till ordinarie skolarbete. Här kan du läsa mer om vad det innebär att vara samarbetsskola.

Man med tavla/diplom

Bli samarbetspartner

Vill du bidra till fler avklarade skolgångar och ökad gymnasiebehörighet i Sverige? Vår verksamhet finansieras genom samarbeten med näringsliv, stiftelser, kommuner och skolor.

Två elever sitter vi ett bord i en korridor långt borta i bakgrunden. I förgrunden syns flera elevskåp längs med korridoren

Våra sambetsskolor

Stiftelsen Läxhjälpen samarbetar med grundskolor som har lägre skolresultat än rikssnittet. Här kan du se i vilka städer och på vilka skolor vi finns.

Tre personer plus kronprinsessparet sitter runt ett bord i en utemiljö
Foto: Tomas Roxenback

Våra partnerskap

Tack vare stödet från våra samarbetspartners kan vi erbjuda gratis läxhjälp där det behövs som mest. Här kan du se vilka vi samarbetar med.