Läxhjälpen
Intranät login knapp Intranät login knapp

En gemensam insats för fler avklarade skolgångar

Vi ger unga ett extra stöd och fler förebilder i skolan, höjer skolresultaten och bidrar till en mer hållbar framtid. Läxhjälpens metod har bevisad effekt: med vår hjälp har 79 % av eleverna uppnått gymnasiebehörighet sedan starten 2007.

Tom bild

Samarbete

Att investera i Stiftelsen Läxhjälpen är att investera i framtiden. Tillsammans gör vi en konkret insats för att fler unga ska klara grundskolan och skapa sig en trygg framtid. Här hittar du mer information om hur vi samarbetar med andra för att bidra till fler lyckade skolgångar och ökad gymnasiebehörighet i Sverige.

Två elever sitter vi ett bord i en korridor långt borta i bakgrunden. I förgrunden syns flera elevskåp längs med korridoren

Bli samarbetsskola

Stiftelsen Läxhjälpen jobbar långsiktigt och fungerar som ett komplement till ordinarie skolarbete. Här kan du läsa mer om vad det innebär att vara samarbetsskola.

Man med tavla/diplom

Bli samarbetspartner

Vill du bidra till fler avklarade skolgångar och ökad gymnasiebehörighet i Sverige? Vår verksamhet finansieras genom samarbeten med näringsliv, stiftelser, kommuner och skolor.

Fem elever lämnar skolbyggnaden och går mot kameran ute på en skolgård

Våra sambetsskolor

Stiftelsen Läxhjälpen samarbetar med grundskolor som har lägre skolresultat än rikssnittet. Här kan du se i vilka städer och på vilka skolor vi finns.

Tre personer plus kronprinsessparet sitter runt ett bord i en utemiljö
Foto: Tomas Roxenback

Våra partnerskap

Tack vare stödet från våra samarbetspartners kan vi erbjuda gratis läxhjälp där det behövs som mest. Här kan du se vilka vi samarbetar med.