Läxhjälpen
Intranät login knapp Intranät login knapp

Bli samarbetsskola

Stiftelsen Läxhjälpen samarbetar med skolor som ligger under rikssnittet i gymnasiebehörighet och erbjuder gratis läxhjälp för elever som behöver extra stöd för att uppnå godkända betyg. Hör av dig så berättar vi mer om hur vi kan stötta skolarbetet.

Fem elever lämnar skolbyggnaden och går mot kameran ute på en skolgård

Att vara samarbetsskola ökar chansen för höjd gymnasiebehörighet

Stiftelsen Läxhjälpen är ett komplement till det ordinarie skolarbetet. Vi samarbetar med skolor som ligger under rikssnittet i gymnasiebehörighet och lärarna på skolorna väljer ut elever som riskerar att inte klara grundskolan. Läxhjälpsprogrammet följer tydliga ramar och riktlinjer och läxhjälpen är kostnadsfri för eleverna på våra samarbetsskolor. Att vara samarbetsskola till oss är givande för hela skolan, eftersom elevernas studielust ökar i läxhjälpsgrupperna och leder till ökad motivation i klassrummet.

Ansvarig på grundskoleförvaltningen i Göteborgs stad berättar

”Som en del i det kompensatoriska uppdraget och att få fler barn att klara sin skolgång behöver eleverna erbjudas läxhjälp och studiestöd i varierande form och där utgör Stiftelsen Läxhjälpen en viktig pusselbit med sin riktade och resultatfokuserade läxhjälp för våra elever.”

Anna Grunander, processledare på grundskoleförvaltningen, Göteborgs Stad

Stiftelsen Läxhjälpen jobbar långsiktigt och skriver samarbetsavtal med alla skolor. All läxläsning för våra fysiska läxhjälpsprogram sker efter skoltid i skolans lokaler. Vi ställer krav på närvaro och informerar elever och vårdnadshavare om vad som förväntas av eleverna. Vi skriver kontrakt och studieplaner med eleverna och jobbar med mål och måluppfyllelse, både kortsiktiga och långsiktiga, genom Läxhjälpens målbok. För att säkerställa att samarbetet med skolan fungerar gör vi regelbundna uppföljningar med rektor, lärarlag och eventuell annan skolpersonal.

Kontakta oss

Har du frågor om våra samarbetsskolor eller vill du veta mer om hur du kan samarbeta med oss? Kontakta oss genom formuläret nedanför.

Relaterade sidor

Bli samarbetsskola

Stiftelsen Läxhjälpen samarbetar med skolor som ligger under rikssnittet i gymnasiebehörighet och erbjuder gratis läxhjälp för elever som behöver extra stöd för att uppnå godkända betyg. Hör av dig så berättar vi mer om hur vi kan stötta skolarbetet.

Att vara samarbetsskola ökar chansen för höjd gymnasiebehörighet

Stiftelsen Läxhjälpen är ett komplement till det ordinarie skolarbetet. Vi samarbetar med skolor som ligger under rikssnittet i gymnasiebehörighet och lärarna på skolorna väljer ut elever som riskerar att inte klara grundskolan. Läxhjälpsprogrammet följer tydliga ramar och riktlinjer och läxhjälpen är kostnadsfri för eleverna på våra samarbetsskolor. Att vara samarbetsskola till oss är givande för hela skolan, eftersom elevernas studielust ökar i läxhjälpsgrupperna och leder till ökad motivation i klassrummet.

Ansvarig på grundskoleförvaltningen i Göteborgs stad berättar

”Som en del i det kompensatoriska uppdraget och att få fler barn att klara sin skolgång behöver eleverna erbjudas läxhjälp och studiestöd i varierande form och där utgör Stiftelsen Läxhjälpen en viktig pusselbit med sin riktade och resultatfokuserade läxhjälp för våra elever.”

Anna Grunander, processledare på grundskoleförvaltningen, Göteborgs Stad

Stiftelsen Läxhjälpen jobbar långsiktigt och skriver samarbetsavtal med alla skolor. All läxläsning för våra fysiska läxhjälpsprogram sker efter skoltid i skolans lokaler. Vi ställer krav på närvaro och informerar elever och vårdnadshavare om vad som förväntas av eleverna. Vi skriver kontrakt och studieplaner med eleverna och jobbar med mål och måluppfyllelse, både kortsiktiga och långsiktiga, genom Läxhjälpens målbok. För att säkerställa att samarbetet med skolan fungerar gör vi regelbundna uppföljningar med rektor, lärarlag och eventuell annan skolpersonal.

Kontakta oss

Har du frågor om våra samarbetsskolor eller vill du veta mer om hur du kan samarbeta med oss? Kontakta oss genom formuläret nedanför.

Relaterade sidor