Läxhjälpen
Intranät login knapp Intranät login knapp

Svenska Postkodlotteriet stärker civilsamhället genom postkodeffekten

Svenska Postkodlotteriet är Sveriges största privata givare till den ideella sektorn. År 2022 blev Läxhjälpen den 59:e organisationen inom civilsamhället att ta del av Postkodlotteriets årliga överskott genom det som kallas postkodeffekten.

Läxhjälpen fyller ett mycket viktigt behov när de riktar sina insatser mot skolor och elever som behöver det mest. Vi vill stötta Läxhjälpen att förverkliga sin vision att alla barn ska växa upp med förutsättningar att klara skolan och forma sin egen framtid.

Hélène Carlbark, Head of Charity på Svenska Postkodlotteriet

Postkodlotteriet är ett allmännyttigt lotteri som drivs på uppdrag av Svenska Postkodföreningen. Det årliga överskottet går till totalt 61 ideella organisationer som på olika sätt arbetar i Sverige och internationellt för att göra världen lite bättre. Bidraget till civilsamhället och de positiva effekterna det har för organisationernas hjärtefrågor är det som kallas postkodeffekten. Stiftelsen Läxhjälpen är förmånstagare och stolt samarbetspartner till lotteriet sedan 2022, något som hittills har resulterat i att lotteriet har delat ut sammanlagt 15 miljoner kronor i ett icke öronmärkt stöd till Läxhjälpens arbete för att få fler ungdomar att klara grundskolan.

Vi vet hur viktig skolan är för att undvika socialt och ekonomiskt utanförskap och vilka kostnader en ofärdig skolgång kan medföra för både individ och samhälle i längden. Det här stödet är inte bara en investering i det här årets och kommande års niondeklassare, utan det är en långsiktig investering i likvärdig utbildning i Sverige.

Henrik Szabo, generalsekreterare på Stiftelsen Läxhjälpen