Läxhjälpen
Intranät login knapp Intranät login knapp

Om Stiftelsen Läxhjälpen

Sedan starten på Hjulsta grundskola år 2007 har Stiftelsen Läxhjälpen hjälpt tusentals elever att nå gymnasiebehörighet. Så här började det.

Två elever sitter vid ett bord i ett klassrum med dator och böcker framför sig och ler

Läxhjälpen grundades 2007 på initiativ av företagaren Harald Ullman. Efter att ha följt skoldebatten ville han satsa på att skapa konkreta och förebyggande insatser för att hjälpa fler unga att klara grundskolan. Samma år anställde Läxhjälpen en projektledare och snart startade den första läxhjälpsgruppen på Hjulsta grundskola i Stockholm, med syftet att ge gratis läxhjälp till ungdomar som behöver extra stöd för att klara skolan.

Ambitionen var att fler elever skulle uppnå betygsmålen för att komma in på gymnasiet och därigenom skapa sig bättre förutsättningar för att kunna påverka sin framtid. Sedan dess har Läxhjälpen vuxit successivt och i dagsläget erbjuder stiftelsen gratis läxhjälp på över 100 skolor i hela landet, där behovet är som störst.

Sedan 2019 är Henrik Szabo generalsekreterare på Läxhjälpen.

Resurser

GIVA Sverige

Stiftelsen Läxhjälpen är medlem av GIVA Sverige. GIVA Sverige verkar för ett tryggt givande, ökad transparens och etiska riktlinjer i insamlingsarbetet. Som medlem följer vi deras kvalitetskod. 

Logotyp med texten "Tryggt givande - Giva Sverige"

90-konto

Stiftelsen Läxhjälpen har även ett 90-konto. Det betyder att verksamheten granskas av Svensk Insamlingskontroll. Minst 75 % av gåvorna ska gå till ändamålet för att en organisation ska få behålla sitt 90-konto. I dagsläget går 85 % av Läxhjälpens kostnader till ändamålet.

Vårt 90-kontonummer är 90 05 55-4 och där kan du sätta in valfri gåva. Hör av dig till info@laxhjalpen.se om ni vill ha ett gåvobevis för er fina gåva!

Läxhjälpens ambassadör

Kvinna med långt vågigt brunt hår

Alexandra Pascalidou

Ambassadör

Alexandra Pascalidou har engagerat sig i Stiftelsen Läxhjälpen i över tio år som bland annat styrelseledamot och Läxhjälpens första ambassadör för verksamheten. Med sin egen historia, sina erfarenheter och sitt arbete vill Alexandra inspirera både elever och läxhjälpare till olika möjligheter som finns i livet. Genom sitt nätverk och plattform har hon även ambitionen att lyfta utbildnings- och skolfrågan och de positiva resultat som Läxhjälpen uppnår, så att fler kan följa och stötta verksamheten.

"Idag har skillnaderna mellan skolorna ökat. Jag vill vara med och minska glappen och rusta elever med kunskapens vingar så att de kan flyga högre."

Alexandra Pascalidou

"Jag växte upp i ett hem utan böcker. Jag växte upp med vuxna som saknade svenska språket, akademiska poäng och möjlighet att förklara hur man löser ekvationer och vad ackusativobjekt är. Jag växte upp i Sveriges fattigaste förort Rinkeby där vi visste att alla vägar ledde till förslitningsskador. Idag har skillnaderna mellan skolorna ökat. Jag vill vara med och minska glappen och rusta elever med kunskapens vingar så att de kan flyga högre. Jag vill inspirera och lyfta både elever och läxhjälpare som bidrar till ett samhälle som ger fler möjligheter till flera."

Foto: Thron Ullberg

Om Stiftelsen Läxhjälpen

Sedan starten på Hjulsta grundskola år 2007 har Stiftelsen Läxhjälpen hjälpt tusentals elever att nå gymnasiebehörighet. Så här började det.

Läxhjälpen grundades 2007 på initiativ av företagaren Harald Ullman. Efter att ha följt skoldebatten ville han satsa på att skapa konkreta och förebyggande insatser för att hjälpa fler unga att klara grundskolan. Samma år anställde Läxhjälpen en projektledare och snart startade den första läxhjälpsgruppen på Hjulsta grundskola i Stockholm, med syftet att ge gratis läxhjälp till ungdomar som behöver extra stöd för att klara skolan.

Ambitionen var att fler elever skulle uppnå betygsmålen för att komma in på gymnasiet och därigenom skapa sig bättre förutsättningar för att kunna påverka sin framtid. Sedan dess har Läxhjälpen vuxit successivt och i dagsläget erbjuder stiftelsen gratis läxhjälp på över 100 skolor i hela landet, där behovet är som störst.

Sedan 2019 är Henrik Szabo generalsekreterare på Läxhjälpen.

Resurser

GIVA Sverige

Stiftelsen Läxhjälpen är medlem av GIVA Sverige. GIVA Sverige verkar för ett tryggt givande, ökad transparens och etiska riktlinjer i insamlingsarbetet. Som medlem följer vi deras kvalitetskod. 

Logotyp med texten "Tryggt givande - Giva Sverige"

90-konto

Stiftelsen Läxhjälpen har även ett 90-konto. Det betyder att verksamheten granskas av Svensk Insamlingskontroll. Minst 75 % av gåvorna ska gå till ändamålet för att en organisation ska få behålla sitt 90-konto. I dagsläget går 85 % av Läxhjälpens kostnader till ändamålet.

Vårt 90-kontonummer är 90 05 55-4 och där kan du sätta in valfri gåva. Hör av dig till info@laxhjalpen.se om ni vill ha ett gåvobevis för er fina gåva!

Läxhjälpens ambassadör

Kvinna med långt vågigt brunt hår

Alexandra Pascalidou

Ambassadör

Alexandra Pascalidou har engagerat sig i Stiftelsen Läxhjälpen i över tio år som bland annat styrelseledamot och Läxhjälpens första ambassadör för verksamheten. Med sin egen historia, sina erfarenheter och sitt arbete vill Alexandra inspirera både elever och läxhjälpare till olika möjligheter som finns i livet. Genom sitt nätverk och plattform har hon även ambitionen att lyfta utbildnings- och skolfrågan och de positiva resultat som Läxhjälpen uppnår, så att fler kan följa och stötta verksamheten.

"Idag har skillnaderna mellan skolorna ökat. Jag vill vara med och minska glappen och rusta elever med kunskapens vingar så att de kan flyga högre."

Alexandra Pascalidou

"Jag växte upp i ett hem utan böcker. Jag växte upp med vuxna som saknade svenska språket, akademiska poäng och möjlighet att förklara hur man löser ekvationer och vad ackusativobjekt är. Jag växte upp i Sveriges fattigaste förort Rinkeby där vi visste att alla vägar ledde till förslitningsskador. Idag har skillnaderna mellan skolorna ökat. Jag vill vara med och minska glappen och rusta elever med kunskapens vingar så att de kan flyga högre. Jag vill inspirera och lyfta både elever och läxhjälpare som bidrar till ett samhälle som ger fler möjligheter till flera."

Foto: Thron Ullberg