Om oss

Stiftelsen Läxhjälpen är en icke vinstdrivande stiftelse som bedriver ett riktat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram för högstadieelever som riskerar att inte klara skolan, så att de når gymnasiebehörighet med självförtroende inför framtiden. I samverkan med näringsliv, stiftelser och kommuner tillhandahålls läxhjälpsprogrammet från Malmö i söder till Haparanda i norr, i 73 skolor som uppvisar resultat som ligger under rikssnittet och i områden där behovet är som störst.

 

Läxhjälpen arbetar resultatfokuserat och vi mäter betygsutvecklingen för elever varje år. Vi samarbetar med högstadieskolor som ligger långt under rikssnittet i gymnasiebehörighet. När eleverna börjar på Läxhjälpen har de F, eller ligger på gränsen till F i minst ett kärnämne och de har inte gymnasiebehörighet. Eleverna väljs ut av sina lärare, som har gjort bedömningen att eleverna inte kommer att komma in på gymnasiet utan extra stöd.

 

Läxhjälpen utvärderar, mäter och publicerar resultat kontinuerligt. Sedan starten 2007 har tusentals elever nått gymnasiebehörighet och getts förutsättningar att forma sin egen framtid genom läxhjälpsprogrammet.

 

Klicka här för att engagera dig i Läxhjälpen:

BLI LÄXHJÄLPARE BLI SAMARBETSPARTNER BLI SAMARBETSSKOLA