Om oss

Stiftelsen Läxhjälpen är en icke vinstdrivande stiftelse som bedriver ett riktat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram för högstadieelever som riskerar att inte klara skolan, så att de når gymnasiebehörighet med självförtroende inför framtiden. I samverkan med näringsliv, stiftelser och kommuner tillhandahålls Läxhjälpsprogrammet, från Malmö i söder till Haparanda i norr. Läxhjälpsprogrammet är gratis för elever och läxhjälparna är avlönade universitets- och högskolestudenter.

Vi arbetar resultatfokuserat och vi mäter betygsutvecklingen för elever varje år. Vi samarbetar med högstadieskolor som ligger under rikssnittet i gymnasiebehörighet. När eleverna börjar på Läxhjälpen har de F, eller ligger på gränsen till F i minst ett kärnämne och de har inte gymnasiebehörighet. Eleverna väljs ut av sina lärare, som har gjort bedömningen att eleverna inte kommer att komma in på gymnasiet utan extra stöd.

Läxhjälpen utvärderar, mäter och publicerar resultat kontinuerligt. Sedan starten 2007 har tusentals elever nått gymnasiebehörighet och fått bättre förutsättningar att forma sin egen framtid.

 

3 sätt att stötta Stiftelsen Läxhjälpen på:
Bli läxhjälpare
Bli samarbetspartner
Bli samarbetsskola