Läxhjälpen
Intranät login knapp Intranät login knapp

Nyhetsarkiv /

Läxhjälpen tar emot basstödet vid Postkodlotteriets årliga utdelning

Vid Postkodlotteriets utdelning den 14:e mars tog 61 organisationer från civilsamhället emot Svenska Postkodlotteriets årliga överskott på över en miljard kronor. Stiftelsen Läxhjälpen är en av organisationerna som tar del av det finansiella stödet.

Två läxhjälpare står i ett klassrum och håller fram en check framför sig. På checken syns summan på fem miljoner kronor. Nedan syns Läxhjälpens logotyp och Svenska Postkodlotteriets logotyp. Bakom personerna finns en whiteboard-tavla där någon har skrivit ner ett schema för dagen.

Postkodlotteriets årliga utdelning

Stiftelsen Läxhjälpen är en stolt förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet sedan 2022. Det innebär att Läxhjälpen tar emot ett långsiktigt och icke öronmärkt basstöd varje år. Basstödet delas ut vid Postkodlotteriets årliga utdelning och är betydelsefullt för Läxhjälpens verksamhet, eftersom det möjliggör långsiktiga satsningar på kvalitet och utbildning i Läxhjälpsprogrammet. I år tog Stiftelsen Läxhjälpen emot 5 miljoner kronor.

”Med det ovärderliga stödet från Postkodlotteriet kan Stiftelsen Läxhjälpen ge fler ungdomar bättre förutsättningar att klara grundskolan med stärkt självförtroende och en tro på framtiden.”

Henrik Szabo, Läxhjälpens generalsekreterare

Ett basstöd som gör skillnad

Med hjälp av stödet från Postkodlotteriet har Läxhjälpen bland annat kunna stärka följande fokusområden:

  • Fortsätta stärka kvalitets- och utvecklingsarbetet. Tidigare mätningar indikerar att Läxhjälpens insatser inte bara bidrar till omedelbara positiva effekter för enskilda elever, utan också leder till långsiktiga sociala och ekonomiska effekter, såsom minskat utanförskap i samhället. Nu pågår arbetet med att ta fram mätvärden och system som hjälper Läxhjälpen att kontinuerligt utvärdera och jämföra denna typ av effekter.
  • Fortsätta stärka läxhjälparna i sin roll. För att ge läxhjälparna goda förutsättningar att fortsätta inspirera, stödja och vägleda alla elever i Läxhjälpsprogrammet satsar stiftelsen på intern utbildning och fortbildning. Detta gör vi bland annat genom en uppdaterad utbildningsplan och en ingående utvärdering av läxhjälparnas arbete.
  • Starta upp pilotprojekt som riktar sig mot elever i årskurs 6. Vanligtvis riktar sig verksamheten mot elever i årskurs 7-9. Flertalet studier pekar dock på att det kan vara värdefullt att sätta in insatser redan innan elever som riskerar att inte uppnå gymnasiebehörighet börjar högstadiet. Ett av pilotprojekten riktar sig därför mot årskurs 6.
  • Starta upp pilotprojekt som riktar sig mot elever i introduktionsprogrammet. Introduktionsprogrammet är till för elever som har avslutat grundskolan utan gymnasiebehörighet. Det finns statistik som visar att en hög andel elever på vissa introduktionsprogram fortfarande inte nått gymnasiebehörighet efter 3 år. Läxhjälpen har därför startat en läxhjälpsgrupp vid en av skolorna som erbjuder introduktionsprogram för att få bättre insikt i hur behovet av läxhjälp ser ut för dessa elever.

Satsningarna hade inte varit möjliga utan Postkodlotteriet. Tack vare stödet kan Stiftelsen Läxhjälpen fortsätta säkerställa kvaliteten och utvecklingen av verksamheten och därmed hjälpa fler högstadieelever att nå gymnasiebehörighet.

Postkodeffekten

Postkodlotteriet är Sveriges största privata givare till ideell sektor. Varje år skänker de sitt överskott till organisationer som på olika sätt arbetar för en bättre värld. Effekten kallas för postkodeffekten.

Stödet till Läxhjälpen

”Läxhjälpen fyller ett mycket viktigt behov när de riktar sina insatser mot skolor och elever som behöver det mest. Vi vill stötta Läxhjälpen att förverkliga sin vision att alla barn ska växa upp med förutsättningar att klara skolan och forma sin egen framtid.”

Hélène Carlbark, Head of Charity på Svenska Postkodlotteriet

Läxhjälpen närvarade vid Postkodlotteriets årliga utdelning i Stadshuset i Stockholm i mars. Vid utdelningen fick totalt 61 ideella organisationer ta del av överskottet på sammanlagt 1 021 711 232 kr.

Bild tagen på avstånd där en stor grupp människor håller upp checkar i luften. Människorna i bild är finklädda och står på en röd matta och på checkarna står olika summor. På checken i mitten av bilden, längst fram, står en summa på över en miljard kronor.

Relaterade sidor