Läxhjälpen
Intranät login knapp Intranät login knapp

Söderberg & Partners vill skapa en hållbar framtid för barn och ungdomar

Söderberg & Partners är en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter och tjänster – och ny huvudpartner till Stiftelsen Läxhjälpen. Samarbetet kommer möjliggöra insatser på 20 skolor runt om i landet, för över 350 elever, under det kommande året.

Läxhjälpen gör på ett metodiskt sätt skillnad för elever som av olika anledningar har svårt att klara högstadiet. Med vårt samarbete hoppas vi att många fler ungdomar ska klara sina studier och därmed slippa det utanförskap det innebär att inte klara grundskolan.

Gustaf Rentzhog, vd på Söderberg & Partners
Porträttbild av man med slips och klädd i kostym som står i en korridor. I bakgrunden syns tavlor hänga på väggen.

Inom Söderberg & Partners CSR-arbete arbetar man för att skapa en tryggare och mer hållbar framtid för barn och ungdomar. Förhoppningen är att samarbete med Läxhjälpen kommer att bidra till minskat socialt utanförskap och förbättra framtidsmöjligheterna för de ungdomar som riskerar att inte få gymnasiebehörighet. 

Samarbetet kommer möjliggöra insatser på 20 skolor runt om i landet, för över 350 elever, under det kommande året. Då Söderberg & Partners bedriver verksamheter runt om i Sverige kopplas lokala kontor till de orter där Läxhjälpsprogrammet bedrivs. På så sätt hoppas vi kunna skapa ett lokalt engagemang bland medarbetarna och ett mervärde för Läxhjälpens elever och läxhjälpare. 

Samarbetet med Söderberg & Partners blir en milstolpe för Läxhjälpen och det är med stor glädje vi går hand i hand mot en framtid där varje ungdom kan uppfylla sin fulla potential. Tillsammans kommer vi att skapa möjligheter, bygga broar och forma en ljusare framtid för våra elever.

Henrik Szabo, Stiftelsen Läxhjälpens generalsekreterare