Läxhjälpen
Intranät login knapp Intranät login knapp

Skänk en gåva

Skänk en gåva för att stötta fler elever under deras skolgång. Genom att stötta Stiftelsen Läxhjälpens arbete kan du bidra till att fler barn och ungdomar i Sverige klarar grundskolan och går vidare till gymnasiet med självförtroende inför framtiden.

En elev sitter framför en datorskärm och tittar upp och ler mot någon utanför bild. Bredvid sitter en läxhjälpare och kikar på vad som händer på datorskärmen

Så kan du bidra

Stiftelsen Läxhjälpen är en icke vinstdrivande stiftelse och verksamheten finansieras bland annat genom bidrag från privatpersoner. Det finns flera sätt att stötta oss på, du bestämmer vad som passar dig bäst. Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för fler barn och unga att klara skolan och forma sin egen framtid.

Swish

Swisha önskat gåvobelopp till 123 900 55 54 och märk betalningen ”Gåva”.

90-konto

90 05 55-4, märk betalningen ”Gåva”. Hör av dig till info@laxhjalpen.se om du vill ha ett gåvobevis för din gåva.

Bankgiro

379-2546, märk betalningen ”Gåva”.

Faktura

Mejla dina kontaktuppgifter och önskat gåvobelopp till info@laxhjalpen.se.

Fondspara via Humanfonden

Att välja fonder som placerar i hållbara företag är ett av de bästa sätten att påverka för en bättre värld. Swedbank Humanfond placerar bara i företag som jobbar för miljö, mänskliga rättigheter, hjälpverksamhet och forskning. När du investerar i fonden ger du också en gåva – 2 procent av ditt sparande skänks till en organisation som du själv väljer. Med Humanfonden investerar du inte bara för och i framtiden. Du kan förändra den.

Läs mer här

Ge en minnesgåva

Anhöriga och sörjande kan skapa en minnessida för att ge en gåva till Stiftelsen Läxhjälpens ändamål genom Lavendla.

Tryggt givande

90-konto

Stiftelsen Läxhjälpen har ett 90-konto. Det betyder att verksamheten granskas av Svensk Insamlingskontroll och att minst 75% av gåvorna måste gå till ändamålet. På det sättet kan du som skänker pengar vara säker på att din gåva når fram där den behövs.

GIVA Sverige

Stiftelsen Läxhjälpen är medlem av GIVA Sverige. GIVA Sverige verkar för ett tryggt givande, ökad transparens och etiska riktlinjer i insamlingsarbetet. Som medlem följer vi deras kvalitetskod.

Genom att stödja Stiftelsen Läxhjälpen hjälper du oss i vårt arbete med att få fler elever att klara grundskolan. Stiftelsen Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse och vår ekonomiska redovisning granskas löpande. Läs mer i vår årsredovisning.

Relaterade sidor

Skänk en gåva

Skänk en gåva för att stötta fler elever under deras skolgång. Genom att stötta Stiftelsen Läxhjälpens arbete kan du bidra till att fler barn och ungdomar i Sverige klarar grundskolan och går vidare till gymnasiet med självförtroende inför framtiden.

Så kan du bidra

Stiftelsen Läxhjälpen är en icke vinstdrivande stiftelse och verksamheten finansieras bland annat genom bidrag från privatpersoner. Det finns flera sätt att stötta oss på, du bestämmer vad som passar dig bäst. Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för fler barn och unga att klara skolan och forma sin egen framtid.

Swish

Swisha önskat gåvobelopp till 123 900 55 54 och märk betalningen ”Gåva”.

90-konto

90 05 55-4, märk betalningen ”Gåva”. Hör av dig till info@laxhjalpen.se om du vill ha ett gåvobevis för din gåva.

Bankgiro

379-2546, märk betalningen ”Gåva”.

Faktura

Mejla dina kontaktuppgifter och önskat gåvobelopp till info@laxhjalpen.se.

Fondspara via Humanfonden

Att välja fonder som placerar i hållbara företag är ett av de bästa sätten att påverka för en bättre värld. Swedbank Humanfond placerar bara i företag som jobbar för miljö, mänskliga rättigheter, hjälpverksamhet och forskning. När du investerar i fonden ger du också en gåva – 2 procent av ditt sparande skänks till en organisation som du själv väljer. Med Humanfonden investerar du inte bara för och i framtiden. Du kan förändra den.

Läs mer här

Ge en minnesgåva

Anhöriga och sörjande kan skapa en minnessida för att ge en gåva till Stiftelsen Läxhjälpens ändamål genom Lavendla.

Tryggt givande

90-konto

Stiftelsen Läxhjälpen har ett 90-konto. Det betyder att verksamheten granskas av Svensk Insamlingskontroll och att minst 75% av gåvorna måste gå till ändamålet. På det sättet kan du som skänker pengar vara säker på att din gåva når fram där den behövs.

GIVA Sverige

Stiftelsen Läxhjälpen är medlem av GIVA Sverige. GIVA Sverige verkar för ett tryggt givande, ökad transparens och etiska riktlinjer i insamlingsarbetet. Som medlem följer vi deras kvalitetskod.

Genom att stödja Stiftelsen Läxhjälpen hjälper du oss i vårt arbete med att få fler elever att klara grundskolan. Stiftelsen Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse och vår ekonomiska redovisning granskas löpande. Läs mer i vår årsredovisning.

Relaterade sidor