Läxhjälpen
Intranät login knapp Intranät login knapp

Nyhetsarkiv /

Internationella utbildningsdagen 2024 – idag hyllar vi utbildning

Idag är det internationella utbildningsdagen – en dag som Läxhjälpen gillar lite extra mycket. Det är nämligen en dag som syftar till att hylla och uppmärksamma vikten av utbildning och lärande, vilket vi såklart vill ta tillfället i akt att göra. Här kan du läsa mer om internationella utbildningsdagen och hur utbildning kan ha storskaligt positiva effekter. Vi har även samlat några kloka tankar om ämnet från tre av våra samarbetspartners.

En elev sitter vid en skolbänk och skriver i sin målbok. Framför eleven står en bärbar dator.

Internationella utbildningsdagen startade 2018

År 2018 tog  FN initiativet att göra den 24:e januari till Internationella utbildningsdagen. Initiativet är kopplat till arbetet med Agenda 2030, där ett av de globala hållbarhetsmålen fokuserar på utbildningens centrala roll i att främja både trygga samhällen och hållbar utveckling. 

Varje år riktar sig uppmärksamheten mot ett specifikt område inom utbildning och lärande. För internationella utbildningsdagen 2024 ligger fokus på den avgörande roll som utbildning och lärarfigurer spelar när det kommer till att motverka hatretorik, som blivit ett allt större problem på senare år i och med ett ökat användande av sociala medier.

Lärande som en del av något större

FN lyfter även att man behöver se bortom betyg, eftersom bra utbildning inte bara handlar om kunskap. För att forma individer som kan bidra till samhället behöver man även se till sådant som inkluderande studiemiljöer och relevanta färdigheter för framtiden. När lärande sker utifrån ett helhetsperspektiv kan effekterna bli storskaligt och långvarigt positiva.

Utbildning med helhetsperspektiv är något som vi på Läxhjälpen har i åtanke. En stor del av vårt arbete går exempelvis ut på att förstå varje elevs behov, bygga långsiktiga relationer, agera förebilder och öka lusten för högstadieelever att plugga vidare. På så sätt kan vi hjälpa elever att nå gymnasiebehörighet med självförtroende inför framtiden. 

Läs gärna mer om Läxhjälpens arbete och metod här.

Våra samarbetspartners om vikten av utbildning

Läxhjälpens arbete hade dock inte varit möjligt utan våra samarbetspartners. Idag är organisationer i hela Sverige med och bidrar till att vår verksamhet kan fortsätta ge fler högstadieelever möjligheten att klara grundskolan. 

Internationella utbildningsdagen till ära har vi pratat med några av våra samarbetspartners om vikten av utbildning. Här delar de med sig av sina tankar:

Hélène Carlbark

”Utbildning är inte bara rätten till kunskap utan också nyckeln till en bättre framtid. Att investera i utbildning är att investera i människor och skapa en stadig grund för starka och motståndskraftiga samhällen”

Välgörenhetschef på Svenska Postkodlotteriet

Martin Svensson

”En godkänd utbildning är grundläggande för att ge unga möjligheten att skapa sin framtid. Genom samarbetet med Läxhjälpen kan vi vara med och hjälpa ungdomar som behöver lite extra skjuts att utveckla sin fulla potential – vilket inte bara hjälper individen utan också bidrar till en ökad trygghet i vårt samhälle”

Hållbarhetsansvarig på Länsförsäkringar Västerbotten

Therese Oljans Backlin

”Utbildning är avgörande för att vi ska kunna utvecklas för att möta omvärldens förändringar och vara konkurrenskraftiga”

Verkställande tjänsteman på Sparbanksstiftelsen Södra Dalarna

Tack till alla som bidrar till bättre utbildning året om

Avslutningsvis vill Läxhjälpen säga tack till alla som dagligen jobbar med att skapa en inkluderande och högkvalitativ utbildning. De positiva effekterna av ert arbete sträcker sig långt utanför klassrummets väggar och kan på sikt bidra till allt från tryggare samhällen till hållbar utveckling. 

Läxhjälpen vill även rikta ett stort tack till alla samarbetspartners som stöttar vårt dagliga arbete!