Läxhjälpen
Intranät login knapp Intranät login knapp

ICA stiftelsen + Läxhjälpen = FICA med Läxhjälpen

Ett samarbete med ICA Stiftelsen och lokala ICA-handlare har inneburit en möjlighet för Läxhjälpen att bjuda på särskilt goda och påkostade fikastunder – en viktig del av Läxhjälpens lovpass och ett verktyg för att stärka gemenskapen och boosta energin och studiemotivationen ännu mer.

ICA Stiftelsen och Sveriges ICA-handlare vill bidra till att skapa bättre förutsättningar för en jämlik skola och ett jämlikt samhälle. Läxhjälpen gör en viktig insats för en väldigt angelägen fråga då nära en femtedel av alla niondeklassare inte klarade grundskolan förra läsåret, och det finns skolor där upp till 75% av eleverna inte når gymnasiebehörighet.

Peter Hägg, generalsekreterare ICA Stiftelsen

ICA Stiftelsen bildades för att förstärka det samhällsengagemang som alltid har varit en viktig del av ICA. Stiftelsen vill fortsätta bidra till att göra en positiv skillnad i samhället och skapa möjligheter att stötta samhällsviktiga projekt.

Vid utvalda tillfällen under året bjuder Läxhjälpen på särskilt goda och påkostade fikastunder, i samarbete med lokala ICA-handlare. Fikastunderna är redan en viktig del av Läxhjälpens program, men vid dessa tillfällen blir de särskilt goda, påkostade och roliga. Tillsammans med ICA Stiftelsen vill Läxhjälpen skapa tillfällen för att ytterligare stärka gemenskapen i Läxhjälpsprogrammet och boosta energin och studiemotivationen ännu mer.

Stödet från stiftelsen möjliggör även 100 elevplatser i Läxhjälpsprogrammet.

Samarbetet med ICA stiftelsen och lokala ICA-handlare över hela Sverige påverkar på ett mycket positivt sätt i vår verksamhet, då elevgrupperna vid lov erbjuds en lite lyxigare och härligare fikastund. Att samarbetet även påverkar att det blir lugnare i bostadsområden samt i och runt ICA-butikerna är en extra bonus som ofta lyfts av deltagande ICA-handlare.

Åsa Blomberg, insamlings- och partnerskapschef, Stiftelsen Läxhjälpen