Läxhjälpen
Intranät login knapp Intranät login knapp

LF Jämtland stöttar verksamheten i Östersund, Åre, Strömsund och Ragunda

Länsförsäkringar Jämtland är ett kundägt bolag med ett samhällsfokus som specialiserar sig på sakförsäkringar. Genom att vara kundägt så har de möjlighet att sätta kundernas långsiktiga intressen i första hand.

Utbildning betyder så mycket på flera sätt. Kan vi bidra till att fler får gymnasiebehörighet är vinsterna många. Framförallt för eleverna men också för oss alla  i Jämtland och Härjedalen.

Karin Mattsson, styrelseordförande Länsförsäkringar Jämtland

I samarbete med Länsförsäkringar Jämtland kan Läxhjälpen, tillsammans med skolor i Jämtland och Härjedalen, stötta betydligt fler elever med riktad, strukturerad och kostnadsfri läxhjälp. Utbildning har en nära koppling till både fysisk och psykisk hälsa och betygen i just årskurs 9 är av stor vikt för att elever ska studera vidare. Låga eller ofullständiga betyg ökar risken för psykosociala problem i framtiden. Tillsammans med Länsförsäkringar Jämtland ger Läxhjälpen eleverna goda förutsättningar för gemenskap, självkänsla och en möjlighet att forma sin egen framtid.

Att gå ut grundskolan med behörighet att kunna fortsätta på gymnasiet är en viktig faktor för att senare i livet ha möjlighet att skapa sig det liv man önskar. Tillsammans med Länsförsäkringar Jämtland har vi nu möjlighet att starta fler elevgrupper i Jämtland så att fler ungdomar kan nå sina drömmar.

Åsa Blomberg, insamlings- och partnerskapschef på Läxhjälpen