Läxhjälpen
Intranät login knapp Intranät login knapp

Alla ska växa upp med förutsättningar att klara skolan

Var du växer upp och vad dina föräldrar har för utbildningsbakgrund spelar ofta en avgörande roll för vilka som når gymnasiebehörighet i Sverige idag. Så ska det inte vara. Vår vision är att alla ska växa upp med förutsättningar att klara skolan och forma sin egen framtid. Därför erbjuder vi ett läxhjälpsprogram som är gratis för elever som riskerar att bli underkända och öronmärkt för skolor som ligger under rikssnittet i gymnasiebehörighet.

Två elever sitter bredvid varandra med varsin datorskärm i ett klassrum. En av eleverna är i fokus på bilden och sitter med ryggen mot ett fönster och skrattar

Vad är Läxhjälpsprogrammet?

Stiftelsen Läxhjälpen är en icke vinstdrivande stiftelse och politiskt och religiöst obunden organisation som bedriver ett riktat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram för högstadieelever som riskerar att inte klara skolan, så att de når gymnasiebehörighet med självförtroende inför framtiden.

Läxhjälpsprogrammet är ett komplement till ordinarie skolarbete för elever och skolor som står inför extra stora utmaningar. Genom att arbeta i mindre elevgrupper och utgå från varje elevs behov kan läxhjälparna och eleverna sätta upp individuella mål tillsammans. Tillsammans jobbar de mot ett gemensamt mål: att se till att eleverna uppnår godkända betyg och går ut grundskolan med ökad lust att studera vidare.

Alla ska växa upp med förutsättningar att klara skolan och forma sin egen framtid.

Stiftelsen Läxhjälpens vision

Stiftelsen Läxhjälpens metod

Riktat stöd där det behövs som mest

Stiftelsen Läxhjälpen bedriver ett riktat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram. Det innebär att vi riktar stödet till skolor och elever som står inför extra stora utmaningar och behöver hjälp för att uppnå goda skolresultat. Vi samarbetar med skolor som ligger under rikssnittet i gymnasiebehörighet. Eleverna i läxhjälpsgrupperna har antingen F när de börjar hos Läxhjälpen, eller så ligger de på gränsen till F i minst ett kärnämne, och de har inte gymnasiebehörighet.

Långsiktighet och kontinuitet

Eleverna följer ett unikt, strukturerat och gratis läxhjälpsprogram där samma läxhjälpare och elev möts sex timmar i veckan under minst en termin. I varje grupp går 15 elever som får hjälp av tre anställda läxhjälpare från olika universitets- och högskoleutbildningar. Vi skriver kontrakt och studieplaner med eleverna och jobbar med långsiktiga och kortsiktiga mål genom Läxhjälpens målbok. Eleverna och läxhjälparna ses två gånger i veckan och jobbar mot ett gemensamt mål: att alla elever ska komma in på gymnasiet med ett gott självförtroende.

Förebilder och identifikation

Våra läxhjälpare är noggrant utvalda, avlönade universitets- och högskolestudenter med olika bakgrund, erfarenheter och studieinriktningar. Läxhjälparen representerar sin egen universitets- eller högskoleutbildning och kan ofta känna igen sig i elevernas utmaningar. Läxhjälparna blir positiva förebilder som kan skapa identifikation och inspirera till högre utbildning. De sätter inga betyg, utan lägger fokus på att skapa bättre förutsättningar för studiemotivation, elevernas eget lärande och ett ökat självförtroende i skolan. Förutom hjälp med läxorna så är egna tips och erfarenheter gällande studieteknik och studievägledning en stor del av arbetet.

Mer information om hur det är att vara läxhjälpare finns under fliken ”Bli läxhjälpare”.

Kvalitet och resultat

Stiftelsen Läxhjälpen jobbar långsiktigt och skriver samarbetsavtal med alla skolor. Vi ställer krav på närvaro och informerar elever och vårdnadshavare om vad som förväntas av eleverna. Vi skriver kontrakt och studieplaner med eleverna och jobbar med kortsiktiga och långsiktiga mål genom Läxhjälpens målbok. För att säkerställa att samarbetet med skolan fungerar gör vi regelbundna uppföljningar med rektor, lärarlag och eventuell annan skolpersonal. Läxhjälpen fokuserar på små grupper om fem elever per läxhjälpare och resultaten mäts över tid. Sedan 2007 har tusentals elever klarat skolan med vår hjälp.

Vi gör skillnad där det behövs som mest

Stiftelsen Läxhjälpen samarbetar med högstadieskolor som ligger under rikssnittet i gymnasiebehörighet. När eleverna börjar på Läxhjälpsprogrammet har de antingen F, eller så ligger de på gränsen till F i minst ett kärnämne, och de har inte gymnasiebehörighet. Eleverna väljs ut av sina lärare som har gjort bedömningen att eleverna behöver extra stöd för att komma in på gymnasiet. Sedan starten 2007 har tusentals elever klarat grundskolan med vår hjälp.

Läxhjälpens resultat läsåret 2022/2023

70%

70 % av alla elever nådde gymnasiebehörighet
med vår hjälp

73%

73 % av alla elever fick bättre
självförtroende genom Läxhjälpen

77%

och 77 % av eleverna fick ökad lust att studera vidare på gymnasiet

Läxhjälpens sammantagna resultat

78%

79 % av alla elever uppnår
gymnasiebehörighet

Läxhjälpens resultat är signifikanta och validerade i samverkan med bland annat Nationalekonomiska institutionen vid Stockholms universitet och Inkludera. Läs mer om Läxhjälpens resultatmätning eller kontakta info@laxhjalpen.se för mer information.

Relaterade sidor

Alla ska växa upp med förutsättningar att klara skolan

Var du växer upp och vad dina föräldrar har för utbildningsbakgrund spelar ofta en avgörande roll för vilka som når gymnasiebehörighet i Sverige idag. Så ska det inte vara. Vår vision är att alla ska växa upp med förutsättningar att klara skolan och forma sin egen framtid. Därför erbjuder vi ett läxhjälpsprogram som är gratis för elever som riskerar att bli underkända och öronmärkt för skolor som ligger under rikssnittet i gymnasiebehörighet.

Vad är Läxhjälpsprogrammet?

Stiftelsen Läxhjälpen är en icke vinstdrivande stiftelse och politiskt och religiöst obunden organisation som bedriver ett riktat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram för högstadieelever som riskerar att inte klara skolan, så att de når gymnasiebehörighet med självförtroende inför framtiden.

Läxhjälpsprogrammet är ett komplement till ordinarie skolarbete för elever och skolor som står inför extra stora utmaningar. Genom att arbeta i mindre elevgrupper och utgå från varje elevs behov kan läxhjälparna och eleverna sätta upp individuella mål tillsammans. Tillsammans jobbar de mot ett gemensamt mål: att se till att eleverna uppnår godkända betyg och går ut grundskolan med ökad lust att studera vidare.

Alla ska växa upp med förutsättningar att klara skolan och forma sin egen framtid.

Stiftelsen Läxhjälpens vision

Stiftelsen Läxhjälpens metod

Riktat stöd där det behövs som mest

Stiftelsen Läxhjälpen bedriver ett riktat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram. Det innebär att vi riktar stödet till skolor och elever som står inför extra stora utmaningar och behöver hjälp för att uppnå goda skolresultat. Vi samarbetar med skolor som ligger under rikssnittet i gymnasiebehörighet. Eleverna i läxhjälpsgrupperna har antingen F när de börjar hos Läxhjälpen, eller så ligger de på gränsen till F i minst ett kärnämne, och de har inte gymnasiebehörighet.

Långsiktighet och kontinuitet

Eleverna följer ett unikt, strukturerat och gratis läxhjälpsprogram där samma läxhjälpare och elev möts sex timmar i veckan under minst en termin. I varje grupp går 15 elever som får hjälp av tre anställda läxhjälpare från olika universitets- och högskoleutbildningar. Vi skriver kontrakt och studieplaner med eleverna och jobbar med långsiktiga och kortsiktiga mål genom Läxhjälpens målbok. Eleverna och läxhjälparna ses två gånger i veckan och jobbar mot ett gemensamt mål: att alla elever ska komma in på gymnasiet med ett gott självförtroende.

Förebilder och identifikation

Våra läxhjälpare är noggrant utvalda, avlönade universitets- och högskolestudenter med olika bakgrund, erfarenheter och studieinriktningar. Läxhjälparen representerar sin egen universitets- eller högskoleutbildning och kan ofta känna igen sig i elevernas utmaningar. Läxhjälparna blir positiva förebilder som kan skapa identifikation och inspirera till högre utbildning. De sätter inga betyg, utan lägger fokus på att skapa bättre förutsättningar för studiemotivation, elevernas eget lärande och ett ökat självförtroende i skolan. Förutom hjälp med läxorna så är egna tips och erfarenheter gällande studieteknik och studievägledning en stor del av arbetet.

Mer information om hur det är att vara läxhjälpare finns under fliken ”Bli läxhjälpare”.

Kvalitet och resultat

Stiftelsen Läxhjälpen jobbar långsiktigt och skriver samarbetsavtal med alla skolor. Vi ställer krav på närvaro och informerar elever och vårdnadshavare om vad som förväntas av eleverna. Vi skriver kontrakt och studieplaner med eleverna och jobbar med kortsiktiga och långsiktiga mål genom Läxhjälpens målbok. För att säkerställa att samarbetet med skolan fungerar gör vi regelbundna uppföljningar med rektor, lärarlag och eventuell annan skolpersonal. Läxhjälpen fokuserar på små grupper om fem elever per läxhjälpare och resultaten mäts över tid. Sedan 2007 har tusentals elever klarat skolan med vår hjälp.

Vi gör skillnad där det behövs som mest

Stiftelsen Läxhjälpen samarbetar med högstadieskolor som ligger under rikssnittet i gymnasiebehörighet. När eleverna börjar på Läxhjälpsprogrammet har de antingen F, eller så ligger de på gränsen till F i minst ett kärnämne, och de har inte gymnasiebehörighet. Eleverna väljs ut av sina lärare som har gjort bedömningen att eleverna behöver extra stöd för att komma in på gymnasiet. Sedan starten 2007 har tusentals elever klarat grundskolan med vår hjälp.

Läxhjälpens resultat läsåret 2022/2023

70%

70 % av alla elever nådde gymnasiebehörighet
med vår hjälp

73%

73 % av alla elever fick bättre
självförtroende genom Läxhjälpen

77%

och 77 % av eleverna fick ökad lust att studera vidare på gymnasiet

Läxhjälpens sammantagna resultat

78%

79 % av alla elever uppnår
gymnasiebehörighet

Läxhjälpens resultat är signifikanta och validerade i samverkan med bland annat Nationalekonomiska institutionen vid Stockholms universitet och Inkludera. Läs mer om Läxhjälpens resultatmätning eller kontakta info@laxhjalpen.se för mer information.

Relaterade sidor