Läxhjälpen
Intranät login knapp Intranät login knapp

Nyhetsarkiv /

Julkampanj: A Day’s March × Läxhjälpen = The Gift of ABC

Under december månad skänker det svenska klädmärket A Day’s March alla intäkter från sina presentförpackningar till Stiftelsen Läxhjälpen genom kampanjen The Gift of ABC. Kampanjen har tagits fram i samarbete med konstnären och illustratören Owe Gustafson.

Två presentpåsar i svartvitt tryck. På påsarna sitter ett blått kort knuten med en svart rosett. På det blåa kortet syns texten "The Gift of ABC" och Owe Gustafsons illustration av en rosa elefant från "Fem myror är fler än fyra elefanter."

The Gift of ABC

Tillsammans med Stiftelsen Läxhjälpen och konstnären Owe Gustafson ger klädmärket A Day’s March sina kunder möjlighet att bidra till något viktigt den här julen – ge högstadiebarn med utmaningar i skolan ökad studiemotivation och godkända betyg för att gå vidare till gymnasiet. Med hjälp av Läxhjälpens insatser får tonåringar som behöver extra stöd en hjälpande hand som kan vara avgörande för resten av livet.

Bild på en svartvit presentpåse med ett mönster gjort av bokstäver. På kortet syns ett blått kort med en illustration av Owe Gustafson. Bredvid presentpåsen ligger ett blått klädesplagg.

Owe Gustafson, skaparen av illustrationerna till ”Fem myror är fler än fyra elefanter”, har tagit fram stiliga presentförpackningar på temat The Gift of ABC. Dessa säljer A Day’s March i sina butiker och i e-handel för 50 kronor. Alla intäkter från försäljningen går till Stiftelsen Läxhjälpen för det fortsatta arbetet med att hjälpa fler barn i Sverige att klara grundskolan.

Mer om Läxhjälpens arbete för att fler unga ska klara skolan

Stiftelsen Läxhjälpens vision är att alla barn i Sverige ska växa upp med förutsättningar att klara skolan och forma sin egen framtid. Så är det inte idag. Idag spelar var du växer upp och föräldrarnas utbildningsbakgrund en avgörande roll för vem som når gymnasiebehörighet. Därför erbjuder Läxhjälpen ett program som är gratis för högstadieelever som riskerar att bli underkända. Läxhjälpen genomförs i över 100 svenska skolor som ligger under rikssnittet för gymnasiebehörighet. 

Läxhjälpen är en icke vinstdrivande stiftelse och politiskt och religiöst obunden organisation som bedriver ett riktat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram. Läxhjälpen är ett komplement till ordinarie skolarbete för elever och skolor som står inför extra stora utmaningar. Genom att arbeta i mindre elevgrupper och utgå från varje elevs behov kan läxhjälparna och eleverna sätta upp individuella mål tillsammans. Tillsammans jobbar vi mot ett gemensamt mål: att se till att eleverna uppnår godkända betyg och går ut grundskolan med ökad lust att studera vidare. Sedan starten 2007 har Läxhjälpen visat sig effektiv – av alla elever som fått läxhjälp har 79% uppnått gymnasiebehörighet.

Så arbetar Stiftelsen Läxhjälpen

  • Stiftelsen Läxhjälpen samarbetar med skolor som ligger under rikssnittet i gymnasiebehörighet.
  • Läxhjälpsprogrammet är till för elever som har F eller ligger på gränsen till F i minst ett kärnämne. Eleverna riskerar att inte uppnå gymnasiebehörighet.
  • Våra läxhjälpare är anställda högskolestudenter som ofta kan relatera till elevernas utmaningar. De blir positiva förebilder inom högre utbildning.
  • Läxhjälparna sätter inga betyg, utan arbetar med att stötta eleverna, skapa bättre förutsättningar för eget lärande och stärka deras självförtroende och studiemotivation.
  • Stiftelsen Läxhjälpen arbetar långsiktigt och kontinuerligt. Samma elever och läxhjälpare möts två gånger i veckan under minst en termin.
  • Vi tror på bred samverkan för att hjälpa fler ungdomar att klara grundskolan.