Läxhjälpen
Intranät login knapp Intranät login knapp

Våra partnerskap

Stiftelsen Läxhjälpen är en icke vinstdrivande stiftelse och verksamheten finansieras genom samarbeten med näringsliv, stiftelser, kommuner, skolor och bidrag från privatpersoner. Att investera i Stiftelsen Läxhjälpen är att investera i framtiden. Tillsammans gör vi en konkret insats för att höja gymnasiebehörigheten och bidra till att fler unga kan forma sin egen framtid.

Tre personer plus kronprinsessparet sitter runt ett bord i en utemiljö