Läxhjälpen
Intranät login knapp Intranät login knapp

LF Västerbotten investerar i ungdomar i Västerbotten genom riktat läxhjälpsstöd

Tack vare samarbetet med Länsförsäkringar Västerbotten har fler barn och unga i Västerbotten möjlighet att ta del av Stiftelsen Läxhjälpens program – ett stöd som förbättrar ungdomars studiemöjligheter på såväl kort som lång sikt.

Att inte klara av skolan leder både till utanförskap och en otrygg framtid, därför känns det både bra och viktigt att kunna bidra till Läxhjälpens verksamhet och hjälpa elever hitta en trygg framtid i Västerbotten.

Martin Svensson, hållbarhetssamordnare på LF Västerbotten

LF Västerbotten är ett kundägt företag som specialiserar sig på sakförsäkringar i Västerbottens län. Samhällsengagemanget tar sin utgångspunkt i att som lokalt företag kunna skapa värden för såväl samarbetspartners som för samhället i stort. Trygghet är en hjärtefråga.

LF Västerbotten är en huvudpartner till Stiftelsen Läxhjälpen och genom samarbetet erbjuds elever i Västerbotten extra stöd i skolarbetet genom riktad, strukturerad och kostnadsfri läxhjälp under läsåret.

Den svenska skolan kämpar idag med att kunna erbjuda jämlik skolgång, oavsett var man bor. Utan resurser är det dock och ett svårt uppdrag vilket gör att Läxhjälpens verksamhet kan ge det stöd och hjälp vissa ungdomar så väl behöver. Tack vare ett långvarigt samarbete med Länsförsäkringar Västerbotten kan vi erbjuda hjälp till fler ungdomar i Västerbotten.

Åsa Blomberg, insamlings- och partnerskapschef på Läxhjälpen