Vår verksamhetsberättelse

Varje år gör Stiftelsen Läxhjälpen en ny verksamhetsberättelse där vi presenterar vad vi har gjort under det senaste läsåret. Detta inkluderar vår vision, höjdpunkter från året, våra mål, årsredovisning och mycket mer.

 

LÄXHJÄLPENs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020/2021

 

LÄXHJÄLPENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019/2020

 

LÄXHJÄLPENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018/2019

 

LÄXHJÄLPENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017/2018

 

LÄXHJÄLPENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016/2017