Vår verksamhetsberättelse

Varje år gör Stiftelsen Läxhjälpen en ny verksamhetsberättelse där vi presenterar vad vi har gjort under det senaste läsåret. Detta inkluderar vår vision, höjdpunkter från året, våra mål, årsredovisning och mycket mer. Vår senaste verksamhetsberättelse har även en intervju med våra elever Nura och Shazi och läxhjälparen Sara från Hjällboskolan.

 

*Just nu sammanställs verksamhetsberättelsen för läsåret 19/20 och beräknas vara färdig 23 oktober.

 

LÄXHJÄLPENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018/2019

 

LÄXHJÄLPENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017/2018

 

LÄXHJÄLPENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016/2017