Läxhjälpen
Intranät login knapp Intranät login knapp

Nyhetsarkiv /

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2022/2023

Nu finns Stiftelsen Läxhjälpens verksamhetsberättelse för läsåret 2022/2023 tillgänglig som nedladdningsbar pdf.

Bild på omslaget till Stiftelsen Läxhjälpens verksamhetsberättelse 2022/2023. Bilden visar en grupp ungdomar som går ner för en trappa i en skolbyggnad. Eleven längst fram tittar bak mot de tre andra eleverna som skrattar och ler mot henne.

I Läxhjälpens årliga verksamhetsberättelse redovisar vi syfte, mål, verksamhetsbeskrivning, förvaltningsberättelse och våra årliga resultat. Verksamhetsberättelsen är indelad i tre delar: verksamhet, effekt och ekonomi. I verksamhetsberättelsen delar vi också berättelser från elever, läxhjälpare och samarbetspartners och beskriver deras betydelse för verksamheten.

Förordet är skrivet av Stiftelsen Läxhjälpens generalsekreterare Henrik Szabo.

”Vår verksamhet är rotad i en grundläggande övertygelse: att varje individ, oavsett förutsättningar, har rätt till en utbildning av hög kvalitet. Vi inser att många ungdomar och barn möter hinder
på sin utbildningsresa – hinder som inte beror på bristande vilja eller talang, utan beror på strukturella och socioekonomiska faktorer. Denna övertygelse att alla ska växa upp med förutsättningar att klara skolan är kärnan i Läxhjälpens uppdrag.”

Henrik Szabo, generalsekreterare