Läxhjälpen
Intranät login knapp Intranät login knapp

Nyhetsarkiv /

Söderberg & Partners blir ny samarbetspartner till Stiftelsen Läxhjälpen

Söderberg & Partners blir en ny huvudpartner till Stiftelsen Läxhjälpen. Det nya samarbetet kommer att möjliggöra insatser på 20 skolor runt om i landet, för över 350 elever, under det kommande året.

Blå bakgrund med vit ekvation på. I den vita ekvationen står det "Söderberg & Partners x Läxhjälpen = minskat utanförskap"

Söderberg & Partners grundades 2004 och är idag en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter och tjänster. Från och med hösten 2023 stöttar företaget Stiftelsen Läxhjälpens arbete genom att bli ny samarbetspartner. Stödet från Söderberg & Partners kommer att innefatta insatser på 20 skolor runt om i landet, för över 350 elever under det närmaste året – ett engagemang som båda parter hoppas ska leda till att färre ungdomar hamnar i utanförskap.

”Fokus i vårt hållbarhetsarbete är att skapa en tryggare och mer hållbar framtid för barn och ungdomar. Stiftelsen Läxhjälpen gör på ett mycket metodiskt sätt skillnad för elever som av olika anledningar har svårt att klara högstadiet och jag är mycket glad att ingå detta samarbete som ska bli spännande att följa framåt. Vårt mål är att många fler ungdomar ska ges möjlighet att klara sina studier och därmed slippa det utanförskap det innebär att inte klara grundskolan.”

Gustaf Rentzhog, vd på Söderberg & Partners

Läxhjälpsprogrammet bedrivs på skolor som uppvisar lägst resultat gällande elevernas prestation i skolan. På ett kompensatoriskt vis stöttar Läxhjälpen elever och skolor genom att arbeta med ett riktat stöd och i mindre elevgrupper bestående av 15 utvalda elever och tre läxhjälpare. Att investera i Stiftelsen Läxhjälpens verksamhet är att investera i framtiden. Tillsammans med samarbetspartners kan Läxhjälpen göra en konkret insats för att fler ungdomar ska uppnå godkända betyg, gå vidare till gymnasiet och skapa sig en trygg framtid. Samarbetet med Söderberg & Partners möjliggör att Läxhjälpen kan verka på fler skolor runt om i Sverige och att många fler ungdomar kan ges möjlighet att klara sina studier och därmed slippa det utanförskap det innebär att inte klara grundskolan.

”Samarbetet med Söderberg & Partners blir en milstolpe för Läxhjälpen och det är med stor glädje vi går hand i hand mot en framtid där varje ungdom kan uppfylla sin fulla potential. Vi kommer att arbeta enade och som en väsentlig resurs för ökad gymnasiebehörighet där de största behoven finns.Tillsammans kommer vi att skapa möjligheter, bygga broar och forma en ljusare framtid för våra elever.”

Henrik Szabo, Stiftelsen Läxhjälpens generalsekreterare