Läxhjälpen
Intranät login knapp Intranät login knapp

Nyhetsarkiv /

”Samhällsekonomin lider när barn inte klarar skolan” – debattinlägg i Altinget

Det är i skolan vi måste börja för att få bukt med de stora samhällsutmaningarna, menar Läxhjälpens generalsekreterare Henrik Szabo i ett debattinlägg i Altinget.

Bild på pojke med ryggsäck på skolgård på väg att lämna skolan.

”Vi vet att den svenska skolan idag inte kan kompensera för föräldrars utbildningsbakgrund. Om du lever i ett hem med akademiska föräldrar som har böcker i bokhyllorna så kommer du automatiskt att prestera bättre i skolan. Ett system där eleverna är beroende av att ha vuxna som kan hjälpa till efter skoltid riskerar att göra skolsystemet ännu mer orättvist – därför kan läxhjälp vara direkt avgörande för likvärdigheten i skolan. Det är här Stiftelsen Läxhjälpen kommer in som en kompenserande och resultathöjande insats.”

”Ett system där eleverna är beroende av att ha vuxna som kan hjälpa till efter skoltid riskerar att göra skolsystemet ännu mer orättvist.”

Henrik Szabo, generalsekreterare

Läxhjälpens generalsekreterare Henrik Szabo skriver om skolans kompensatoriska uppdrag och den betydande andelen ungdomar som inte klarar grundskolan i ett debattinlägg i den politiskt oberoende nättidningen Altinget.

För att få bukt med samhällsutmaningarna kräver Läxhjälpen tre åtgärder:

  1. Politiken måste sansa sig och våga ta långsiktiga, gemensamma beslut.
  2. Besluten måste ta avstamp i forskning och beprövad erfarenhet.
  3. Stat och kommun måste finansiera insatser som gör skillnad här och nu för att komma tillrätta med de problem som finns i skolan idag och som drabbar eleverna och samhällsekonomin på både kort och lång sikt.