Läxhjälpen
Intranät login knapp Intranät login knapp

Nyhetsarkiv /

”Läxhjälpsbidraget missade målet – nu är det läge att göra om och göra rätt” – debattinlägg i Altinget

Redan från början såg vi att läxhjälpsbidraget missade målet. Nu när bidraget slopas, samtidigt som skolresultaten fortsätter att dala, så finns det både ett tydligt uppdrag och en möjlighet att göra om och göra rätt, menar Stiftelsen Läxhjälpens generalsekreterare i ett debattinlägg i Altinget.

Tom bild

Stiftelsen Läxhjälpens generalsekreterare Henrik Szabo kommenterar nyheten om att läxhjälpsbidraget nu tas bort i ett debattinlägg i den politiskt oberoende nättidningen Altinget.

Skolresultaten har fortsatt sjunka och de senaste 10 åren har fler än 165 000 elever gått ut grundskolan i Sverige utan behörighet till gymnasiet. Det innebär att ungefär 15 procent av svenska niondeklassare inte klarar grundskolan – varje läsår. Frågan berör på olika sätt oss alla.

Henrik Szabo

I debattinlägget föreslår Läxhjälpens generalsekreterare fyra åtgärder som den nya regeringen nu bör ta med sig när läxhjälpsbidraget tas till handlingarna:

  1. En mer effektiv form för samverkan med kvalitetssäkrade organisationer. Samverkan och statligt stöd måste ges organisationer som har en etablerad verksamhet, arbetar efter beprövade metoder, har förtroende från lärare och skolledare och framför allt, som kan påvisa en effekt av det arbete de bedriver.
  2. Ta lärdom av framgångsexempel och ta tillvara på de resurser som finns. Civilsamhället är fortsatt en enormt viktig resurs för elever som ligger långt ifrån att nå gymnasiebehörighet, särskilt i skolor och områden med låga skolresultat. Lär av de skolor som har förbättrat studieresultaten över tid i samverkan med seriösa aktörer från civilsamhället.
  3. Lägg fokus på detaljer och var noggranna i processen. Den miss som innebar att läxhjälpsbidraget endast kunde sökas av föreningar grundar sig i en föråldrade och felaktig bild av att detta är den enda organisationsformen i civilsamhället. Därför måste det läggas vikt vid även de små, men avgörande detaljerna när en ny form för samverkan med civilsamhället tas fram.
  4. Inhämta kunskap från organisationer som arbetar nära eller i skolorna. Med 15 års arbete i skolor med allra lägst resultat i landet så ser vi att man kan nå goda resultat genom att satsa på motivation, lust, studieteknik och förebilder. Vi ser att det kan vara en fördel att de som stöttar eleverna är personer som eleverna kan identifiera sig med och bygga relationer med och att det ofta är en styrka att det är någon annan än skolpersonalen. Med den stora lärarbristen blir insatser där fler vuxna engageras i skolan avgörande.