Läxhjälpen
Intranät login knapp Intranät login knapp

Nyhetsarkiv /

Ny satsning på läxhjälp i Växjö ska få fler elever att klara grundskolan

Stiftelsen Läxhjälpen satsar på läxhjälp i Växjö för att stötta fler elever som är i riskzonen att inte klara grundskolan. Satsningen innebär att elever på Fagrabäckskolan ska få extra stöd för att uppnå godkända betyg, så att de kan gå vidare till gymnasiet.

Två personer står utanför entrén till Fagrabäcksskolan och tittar mot kameran. Personen till vänster håller i en mapp. Bakom dem, ovanför dörren till skolbyggnaden, står det "Huvudentré".

Läxhjälpen är en icke vinstdrivande stiftelse som arbetar för att höja gymnasiebehörigheten runtom i landet och stötta det kompensatoriska uppdraget i skolor med resultat under rikssnittet. Genom att anställa högskole- och universitetsstudenter har Läxhjälpen drivit ett resultatfokuserat och riktat arbete sedan 2007 och utfallen av verksamheten har visat sig vara mycket goda.

”Nu startar vi äntligen i Växjö! Det känns otroligt roligt att få samarbeta med Fagrabäckskolan för att ge fler elever chansen att nå gymnasiebehörighet, men också för att kunna erbjuda fler deltidsjobb för studenter i Växjö.”

Greta Gipper, regionchef syd

Genom ett nytt samarbete med Fagrabäckskolan utökar nu Stiftelsen Läxhjälpen verksamheten till ytterligare en stad och kan därför bidra med tid för läxläsning, goda förebilder och en ökad chans att nå gymnasiebehörighet för ännu fler elever. Växjö blir den 38:e orten som stiftelsen bedriver verksamhet i under läsåret 2023/2024 och Fagrabäcksskolan en av över 100 skolor i landet som nu samarbetar med Läxhjälpen.

”Vi arbetar ständigt med att hitta vägar att kompensera elever som inte har samma förutsättningar när det gäller stöd kring läxläsning. Här får vi en möjlighet genom Läxhjälpen att rikta oss mot elever med motivation och lust att lära, men som är i behov av ännu mer vuxenstöd för att nå sin fulla kapacitet. Det ska bli spännande att se om Läxhjälpen blir vägen för några av alla våra elever att nå ännu längre.”

Mia Gustafsson, biträdande rektor på Fagrabäckskolan

Vid två tillfällen i veckan kommer en grupp elever på skolan ha möjlighet att träffa läxhjälpare som är avlönade högskole- och universitetsstudenter och med hjälp av dem utveckla sin studieteknik, sin lust för lärande och arbeta mot målet att i slutet av årskurs 9 kunna söka sig in till det gymnasieprogram de vill.