Läxhjälpen
Intranät login knapp Intranät login knapp

Nyhetsarkiv /

5 miljoner kronor i riktat stöd för elever och skolor med utmaningar

Svenska Postkodlotteriet delar årligen ut sitt överskott till organisationer inom civilsamhället, vilket gör dem till den största privata givaren till ideell sektor i Sverige. I år tog Läxhjälpen emot 5 miljoner kronor i stöd.

Läxhjälparen Sara och coach Greta framför skåp i en skolkorridor. De ler mot kameran och håller upp fem miljoners-checken.

På bilden: Sara, läxhjälpare på Annerstaskolan i Stockholm, och Greta, coach i Stockholm söderort.

En långsiktig investering i likvärdig utbildning

Sedan 2022 är Stiftelsen Läxhjälpen förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet. Att vara förmånstagare innebär att Läxhjälpen tar emot ett långsiktigt och icke öronmärkt basstöd genom Postkodlotteriets årliga utdelning. I år tog Läxhjälpen emot 5 miljoner kronor i stöd från Postkodlotteriet. Basstödet gör stor skillnad för verksamheten, eftersom det innebär att Läxhjälpen kan stärka verksamheten, planera mer långsiktigt och fortsätta erbjuda gratis läxhjälp till fler elever som behöver hjälp för att klara grundskolan.

Så här sa Läxhjälpens generalsekreterare när nyheten annonserades ut vid utdelningen förra året:

Det här stödet är inte bara en investering i det här årets och kommande års niondeklassare, utan det är en långsiktig investering i likvärdig utbildning i Sverige.

Henrik Szabo, Läxhjälpens generalsekreterare
Läxhjälpens generalsekreterare och partnerskapschef är uppklädda och står i en trappa i Stadshuset och visar upp checken på fem miljoner kronor för kameran. I bakgrunden syns en röd skärm med texten "Postkodlotteriets utdelning 2023"
Läxhjälpens generalsekreterare Henrik Szabo och Åsa Blomberg, partnerskaps- och insamlingschef, visar upp checken vid utdelningen i Stadshuset i Stockholm i år.

Stödet från Postkodlotteriet

Sedan basstödet började delas ut under 2022 har Läxhjälpen bland annat kunnat:

  • Utöka Läxhjälpsprogrammet och det riktade stödet där behovet är som störst. Vi samarbetar nu med över 100 skolor utspridda över hela landet.
  • Göra satsningar för att bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare. Under 2022 har vi gjort interna satsningar för att vara en attraktiv arbetsgivare för våra 500 anställda läxhjälpare som träffar eleverna två gånger i veckan och stöttar dem i deras skolgång under läsåret.
  • Utföra en första kampanj i offentlig miljö i syfte att hitta och rekrytera nya läxhjälpare. Behovet av att rekrytera fler engagerade universitets- och högskolestudenter är alltid stort. Våra läxhjälpare hjälper till med allt från läxor, motivation och studieteknik till att vara mentorer, studievägledare och förebilder.
  • Utveckla och stärka kvalitén i Läxhjälpsprogrammet genom att anställa en kvalitets- och utvecklingschef med lång erfarenhet av utbildningssektorn. Tjänsten fokuserar bland annat på Läxhjälpens effekt- och resultatmätning för att se till att vi uppnår bästa möjliga resultat för eleverna.
Under Postkodlotteriets utdelning i Stadshuset tog sammanlagt 60 organisationer emot överskottet på över en miljard kronor.

Postkodlotteriet är den största privata givaren till ideell sektor i Sverige och skänker årligen sitt överskott till organisationer som arbetar för en bättre värld. I år landade överskottsbeloppet på totalt 1 018 336 214 kr som fördelas mellan 60 organisationer. Läxhjälpen närvarade på årets utdelning som hölls i Stadshuset i Stockholm.