Läxhjälpen
Intranät login knapp Intranät login knapp

Nyhetsarkiv /

Var med och bidra till att fler klarar grundskolan

Det är skolavslutningstider runt om i Sverige. Många som går ut nian ser fram emot sommarlov innan de tar nästa steg i livet och börjar gymnasiet. Dock är nästa steg inte lika självklart för alla. Förra året stod 17 963 niondeklassare på skolavslutningsdagen utan gymnasiebehörighet. Det motsvarade ca 15% av alla niondeklassare för läsåret 2022/2023. Vi på Stiftelsen Läxhjälpen jobbar för att ge fler ungdomar likvärdiga möjligheter att stå på skolavslutningen med både gymnasiebehörighet och självförtroende inför framtiden. Vill du också vara med och bidra?

Närbild på tre ungdomar

Tillsammans kan vi göra verklig skillnad för Sveriges ungdomar

Varje år får vi på Stiftelsen Läxhjälpen insikter i hur elever som riskerar att inte klara grundskolan upplever sin skolgång. Mycket pekar på att alla inte får samma förutsättningar att lyckas i skolan, trots att utbildning ska vara likvärdig för alla. 

För att stötta ungdomar som av olika anledningar inte har likvärdiga förutsättningar som sina jämnåriga, driver vi ett riktat läxhjälpsprogram på skolor där det behövs som mest. Historiskt har 78% av eleverna som fullföljt Läxhjälpsprogrammet nått gymnasiebehörighet. Under läsåret 2022/2023 upplevde även 77% av eleverna att de fick ökad lust att studera vidare på gymnasiet och att deras studieteknik förbättrats genom Läxhjälpsprogrammet.

Men vårt arbete är endast möjligt tack vare alla som på olika sätt bidrar. Det är tillsammans med er som vi kan göra verklig skillnad för Sveriges ungdomar.

Elevernas perspektiv tydliggör hur viktigt det är med stöttning

Sedan starten 2007 har tusentals högstadieelever passerat Läxhjälpsprogrammet. När de berättar om sina upplevelser blir det tydligt hur viktigt det är att stötta och inspirera alla ungdomar till att klara grundskolan. 

För att uppmärksamma vilken skillnad förebyggande insatser kan göra har vi tagit fram tre filmer baserade på berättelser från före detta läxhjälpselever som en gång låg i riskzonen för att inte klara grundskolan, men som sedan stod på skolavslutningen med både gymnasiebehörighet och självförtroende inför framtiden.

Vill du också vara med och bidra?

Företag, privatpersoner och studenter på eftergymnasiala utbildningar är några av alla som idag stöttar Stiftelsen Läxhjälpens verksamhet. Vill du också vara med och bidra? Då finns det flera vägar att gå!

Här kan du läsa mer om hur just du kan bidra till att fler unga klarar grundskolan med ökat självförtroende:

Bli samarbetspartner – en chans till socialt hållbara investeringar

Våra samarbetspartners bidrar till vår verksamhet genom bl.a. finansiellt stöd, tid, engagemang, gåvor, studiebesök och föreläsningar. Varje investering är en chans till förbättrade förutsättningar för fler unga att lyckas i grundskolan.

Bli läxhjälpare – ett extrajobb som gör skillnad

Som läxhjälpare hos Stiftelsen Läxhjälpen gör du verklig skillnad där det behövs som mest. Du hjälper inte bara högstadieelever med studierna, du fungerar också som en förebild och inspiration. Dessutom bidrar du till likvärdig utbildning för alla, samtidigt som du får lön och värdefulla erfarenheter. 

Skänk en gåva – ditt stöd kan hjälpa fler högstadieelever att lyckas i skolan

När du som privatperson eller ni som företag skänker en gåva kan vi hjälpa fler högstadieelever lyckas i skolan. Ett projekt som ska in, ett prov som det ska pluggas inför eller en presentation som ska hållas. Oavsett vad eleverna behöver hjälp för dagens, finns våra avlönade studenter på plats för att stötta dem att nå sina mål. 

Läs mer om Stiftelsen Läxhjälpens arbete