Läxhjälpen
Intranät login knapp Intranät login knapp

Nyhetsarkiv /

Stiftelsen Läxhjälpen blir ny förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet

Idag kom glädjebeskedet att Stiftelsen Läxhjälpen blir Svenska Postkodlotteriets nya förmånstagare. Stödet på fem miljoner kronor innebär stora möjligheter att stärka verksamheten och erbjuda gratis läxhjälp till fler elever som riskerar att inte klara grundskolan.

Stiftelsen Läxhjälpens generalsekreterare Henrik Szabo håller upp en skylt med summan på 5 miljoner kronor

Idag finns det skolor där 6 av 10 elever saknar tillräckliga betyg för att börja gymnasiet. Stiftelsen Läxhjälpens uppdrag är att höja betygen och minska antalet elever som inte klarar skolan.

– Vi vet vilken extrem stress de här eleverna känner under det sista året i grundskolan, med rädsla för att bli kvar när andra går vidare till nya skolor till hösten. Vi vet också hur viktig skolan är för att undvika socialt och ekonomiskt utanförskap och vilka kostnader en ofärdig skolgång kan medföra för både individ och samhälle i längden. Det här stödet är inte bara en investering i det här årets och kommande års niondeklassare, utan det är en långsiktig investering i likvärdig utbildning i Sverige, säger Henrik Szabo, generalsekreterare på Stiftelsen Läxhjälpen.

”Vi vet hur viktig skolan är för att undvika socialt och ekonomiskt utanförskap och vilka kostnader en ofärdig skolgång kan medföra för både individ och samhälle i längden.”

Henrik Szabo, generalsekreterare på Stiftelsen Läxhjälpen.

Stiftelsen Läxhjälpen erbjuder ett gratis och resultatfokuserat läxhjälpsprogram som sker i samverkan med skolor. Skolorna finns utspridda över hela landet, men den gemensamma faktorn är att de ligger under rikssnittet i gymnasiebehörighet. I dagsläget finns vi på 90 skolor och i 32 kommuner i landet.

”Det här stödet betyder inte bara att vi kommer kunna fortsätta stötta områden där vi ser att behovet av extra stöd redan finns, utan också finnas på platser där nya behov uppstår under de kommande åren.”

Henrik Szabo, generalsekreterare på Stiftelsen Läxhjälpen.

Som ny förmånstagare får Stiftelsen Läxhjälpen nu ta del av överskottet från Svenska Postkodlotteriet tillsammans med 58 andra organisationer. Svenska Postkodlotteriet är Sveriges största privata givare till ideell sektor och delar årligen ut runt en miljard kronor till civilsamhället. I år är den totala summan 1 032 384 224 kronor. Stödet på fem miljoner kronor till Stiftelsen Läxhjälpen gör det möjligt att både stärka befintlig verksamhet och starta nya läxhjälpsgrupper på orter i Sverige där behovet är som störst.

Ett stort tack till alla Postkodlotteriets lottköpare, era pengar kommer att göra konkret skillnad. Den här gemensamma insatsen innebär fler gymnasiebehöriga elever och lyckade skolgångar runtom i landet, och en betydlig skillnad i enskilda elevers liv.