Läxhjälpen
Intranät login knapp Intranät login knapp

Nyhetsarkiv /

”Låt inte fler utsatta elever klara sig utan stöd” – debattinlägg i Altinget

Stiftelsen Läxhjälpens generalsekreterare Henrik Szabo kommenterar Skolverkets senaste resultat i ett debattinlägg i den politiskt oberoende nättidningen Altinget och menar att vi måste göra mer för utsatta elever.

Tom bild

Henrik Szabo kommenterar Sveriges höga andel elever som inte når gymnasiebehörighet och menar att det är viktigt att erbjuda rätt stöd för utsatta elever här och nu.

”Vi måste kunna erbjuda ett skolsystem som ger alla elever möjlighet att åtminstone klara grundskolan, oavsett vilka föräldrar man har eller var man växer upp.”

Henrik Szabo, Stiftelsen Läxhjälpens generalsekreterare

När Skolverket släppte resultaten för grundskolan i slutet av september såg siffrorna dystra ut. Andelen obehöriga till gymnasiet har ökat och i en kommentar i Altinget föreslår Stiftelsen Läxhjälpens generalsekreterare, Henrik Szabo, två förändringar i synen på extra insatser i skolan för att stötta utsatta elever:

  1. Beslutsfattare måste skapa förutsättningar för att seriösa aktörer inom civilsamhället ska kunna verka och fånga upp elever som drabbas av det ojämlika skolsystemet. Det måste vara aktörer som har bevisad effekt och som bygger på beprövade metoder. Det finns en stor kraft, potential och inte minst kunskap i civilsamhället som inte nyttjas fullt ut i dag. Det borde vara en skyldighet för beslutsfattare att ta tillvara på de resurser som finns.
  2. Vi ser att det går att skapa förändring för elever som riskerar att inte klara grundskolan. Vi ser också att man kan nå resultat genom att de som stöttar eleverna är personer som eleverna kan identifiera sig med och bygga relationer med. Det är ofta en styrka att det är någon annan än skolpersonalen. Med den stora lärarbristen blir insatser där fler vuxna engageras i skolan avgörande.