Läxhjälpen
Intranät login knapp Intranät login knapp

Nyhetsarkiv /

Läxhjälpen – Nu också i Trollhättan, Lindesberg, Ljusnarsberg, Kramfors och Sollefteå!

Läxhjälpen fortsätter att expandera, och med målet riktat mot 3000 elever 2025 kommer en utökning av elevplatser att ske vid varje terminsstart fram till dess. Vårterminen 2021 har Läxhjälpen startat upp närmare 1300 platser, en ökning på nästan 200 elever jämfört med höstterminen. Att ha möjlighet att göra detta i en brinnande pandemi är inte något som tas för givet, men då Corona påverkar skolgången för många av landets elever, så är Läxhjälpsprogrammet och Läxhjälpens arbete viktigare än någonsin. 

Kvinna ler och pekar med penna vid ett bord

Genom Läxhjälpens digitaliseringsprojekt, finansierat av Vinnova, som drog igång hösten 2020, finns nu möjlighet att nå även mindre kommuner med det digitala Läxhjälpsprogammet. Nya kommuner för det digitala programmet under vårterminen är Lindesberg, Ljusnarsberg, Kramfors och Sollefteå, kommuner som annars sällan nås av civilsamhällets insatser. Genom en grundfinansiering från Vinnova kommer Läxhjälpen att kunna starta upp ett samarbete under våren, samt lägga grunden för ett fortsatt samarbete under kommande läsår tillsammans med lokalt näringsliv och offentlig sektor i respektive kommun. 

“Vi behöver jobba med elevers lärande på flera olika sätt för att på bästa sätt kunna anpassa oss efter elevernas individuella behov. Nu ser vi fram emot att se vilket resultat Läxhjälpen kan ge för de som är i behov av det”, säger Michael Tybell, verksamhetschef för grundskolan i Lindesbergs kommun.

Trollhättan har funnits på Läxhjälpens radar under en period, och nu i februari har 30 elever startat på skolorna Slättbergsskolan och Sylteskolan med stöd av Studentbostäder i Sverige och Länsförsäkringar Älvsborg. Läxhjälpen är stolta över att samarbeta med skolorna i Trollhättan under en viktig period av omorganisering. 

Det kommer även att utökas med fler elevplatser i städer där vi redan finns, i exempelvis Gävle har elevantalet dubblats vid terminsstart, från 30 elever till 60 spridda på skolorna Stora Sätraskolan och Vallbacksskolan. Läxhjälpen startade verksamhet i Gävle under hösten 2020 och såhär säger en skolkontakt på en av skolorna om samarbetet:  ”Våra ungdomar är väldigt tacksamma över att få denna möjlighet och vi som pedagoger är mäkta imponerade av att hela 30 av totalt 76 elever i åk 9 frivilligt vill skriva på kontraktet och komma och sitta med skolarbete under två kvällar per vecka. Tack för att ni ger dem möjligheten!” 

Med denna utökning har Läxhjälpen under vårterminen startat på 62 skolor i 20 kommuner, vilket betyder att spridningen av Läxhjälpsprogrammet är större än någonsin. Samtidigt står organisationen redo för fortsatt expansion de kommande åren, med målet att fler elever ska klara skolan med ett gott självförtroende inför framtiden.

Relaterade inlägg