Läxhjälpen
Intranät login knapp Intranät login knapp

Nyhetsarkiv /

Det Digitala läxhjälpsprogrammet är i full gång

Stiftelsen Läxhjälpen beviljades tidigare i år ett projektstöd från Vinnova för att digitalisera Läxhjälpsprogrammet. Under våren och sommaren gjordes en kartläggning för att sedan tillsammans med våra samarbetspartners Google och Onlinepartner bygga vår nya digitala läxhjälpsplattform i Google Classroom.

Tom bild

I september startade vi upp i Mora kommun. Morkarlbyhöjdens skola i Mora var först ut att testa den digitala Läxhjälpen och 30 elever träffar sina läxhjälpare, som är högskolestudenter från hela Sverige, 6 timmar per vecka. Läxhjälpare och elever läser läxor tillsammans genom videosamtal, chattfunktioner och interaktiva whiteboards. 

Vi har under hösten skalat upp den digitala läxhjälpen med anledning av Covid-19 då några av våra fysiska läxhjälpsgrupper har varit tvungna att gå över till digitalt på grund av de restriktioner som finns i vissa regioner. Det vi har sett i samband med detta är att plattformen håller för utökning och det har gjort oss trygga i de expansionsplaner vi har inför nästa termin. 

Läxhjälpens digitala program grundar sig i den problematik vi ser ute i landet där glesbygdsområden och bruksorter uppvisar skolresultat som ligger långt under rikssnittet. Många av de 16 480 elever som inte klarade skolan förra läsåret kommer från just glesbygdsorter och med det digitala Läxhjälpsprogrammet kan vi nå ut till dessa elever.