Läxhjälpen
Intranät login knapp Intranät login knapp

Nyhetsarkiv /

Högskolestudenter byter bana och blir lärare genom Läxhjälpen

De senaste siffrorna från Skolverket visar att lärarbristen är akut. Stiftelsen Läxhjälpen får årligen fler än 300 högskolestudenter med varierande studieinriktningar att jobba i skolor med låga resultat. Erfarenheten av arbetet som läxhjälpare gör att flera nu väljer att byta studiebana för att istället utbilda sig till lärare.

Personer sitter på skolgård och pluggar

Stiftelsen Läxhjälpen är en icke vinstdrivande stiftelse som bedriver ett resultatinriktat läxhjälpsprogram för högstadieelever i skolor med resultat som ligger under rikssnittet.

Genom att bli anställd som läxhjälpare i läxhjälpsprogrammet får högskolestudenter från Malmö i söder till Umeå i norr en inblick i hur det är att jobba med elever som inte når betygsmålen. För många fungerar erfarenheten som en ögonöppnare delvis för hur det faktiskt ser ut i skolan – att det finns skolor där bara 3 av 10 elever gå vidare till gymnasiet – men också för hur de själva kan hjälpa elever att komma på banan med sina studier. För många är detta så värdeskapande att de väljer att skola om sig till lärare.

Lara i Västerås, som tidigare läste sociologi är ett exempel på någon som valt att börja plugga till lärare efter hon jobbat på Läxhjälpen ett tag.

”Att se en elev få en aha-upplevelse, att se en elev lära sig över tid, att lista ut hur jag kan nå fram till en specifik elev – det är vad som ledde mig till läraryrket. Jag ville ha mer sådana upplevelser.”

Lara, student i Västerås

Gabriel har en liknande erfarenhet. Han jobbar som läxhjälpare i Södertälje och har läst företagsekonomi, men planerar nu att vidareutbilda sig till lärare.

”Första dagen som läxhjälpare på Ronnaskolan kändes allt bara så rätt. Det var det här jag hade letat efter, min funktion. Som andra generationens invandrare och uppväxt i förorten kände jag att jag kunde bistå med en speciell typ av hjälp till de här ungdomarna. Hjälp som jag själv inte fick. Det handlar inte bara om läxläsning utan också konflikter, stressfyllda situationer och att finnas där som ett bollplank och stöd”.

Gabriel, student i Södertälje

“Jag har hört eleverna säga att lärarna inte bryr sig, det är klart att det spelar stor roll för hur man ser på skolan som man går i.”

Läxhjälpen har idag fler än 300 anställda högskolestudenter. Läxhjälparna arbetar under minst en termin, 6h i veckan, i 45 skolor som har bland de lägsta resultaten i landet. Studieinriktningarna bland läxhjälparna varierar och bland Läxhjälpens anställda finns allt från studenter i biokemi och statsvetenskap till pedagogik och ingenjörer.