Stiftelsen Läxhjälpen
Stiftelsen Läxhjälpen

Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som bedriver ett riktat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram för elever som riskerar att inte klara skolan, så att de når gymnasiebehörighet med självförtroende inför framtiden. Vår vision är att alla ska växa upp med förutsättningar att klara skolan och forma sin egen framtid.

Läxhjälpare
Läxhjälpare

Våra läxhjälpare är noggrant utvalda, avlönade universitets- och högskolestudenter som har olika bakgrund, erfarenheter och kommer från olika studieinriktningar. Läxhjälparen fungerar som ett stöd för eleven vid läxläsning inom alla ämnen på skolschemat.

Samarbetspartner
Samarbetspartner

Att investera i Läxhjälpen är att investera i framtiden, eftersom vi tillsammans gör en konkret insats för att höja kunskapsnivån hos Sveriges framtida arbetskraft.

Skolor
Skolor

Läxhjälpen samarbetar med högstadieskolor som ligger under rikssnittet i gymnasiebehörighet. Idag finns läxhjälpsprogrammet på 50 skolor från Malmö i söder till Umeå i norr.

80%
når gymnasiebehörighet
82%
höjer sitt självförtroende
87%
får ökad lust att studera vidare
Fler gymnasiebehöriga tack vare Läxhjälpen
Idag släpper Skolverket sina resultat för föregående läsår. 7 av 10 elever som av sina lärare initialt bedömdes inte klara grundskolan och som gick på...
Läs mer "Fler gymnasiebehöriga tack vare Läxhjälpen"
Stiftelsen Läxhjälpen söker vikarierande regionchef
Tycker du att allas rätt till en god utbildning och att ta tillvara ungas möjligheter är viktigt? Gillar du att nå ut till och inspirera...
Läs mer "Stiftelsen Läxhjälpen söker vikarierande regionchef"
Stiftelsen Läxhjälpen söker kommunikatör
Tycker du att allas rätt till en god utbildning och att ta tillvara ungas möjligheter är viktigt? Gillar du att nå ut till och inspirera...
Läs mer "Stiftelsen Läxhjälpen söker kommunikatör"

Gratis läxhjälp där det behövs som mest

Läxhjälpen bedriver ett riktat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram för elever som riskerar att inte klara skolan, så att de når gymnasiebehörighet med självförtroende inför framtiden.

Vår vision är att alla ska växa upp med förutsättningar att klara skolan och forma sin egen framtid. Du kan engagera dig i vår verksamhet på flera olika sätt:

 

BLI LÄXHJÄLPARE BLI SAMARBETSPARTNER BLI SAMARBETSSKOLA

Huvudpartners