Läxhjälpen bedriver ett riktat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram för elever som riskerar att inte
klara skolan, så att de når gymnasiebehörighet med självförtroende inför framtiden.

Vår vision är att alla ska växa upp med förutsättningar att klara skolan och forma sin egen framtid.

Bli partner Bli läxhjälpare
Du
× Läxhjälpen
= Förändring

Våra läxhjälpare är noggrant utvalda universitets- och högskolestudenter som har olika bakgrund, erfarenheter och kommer från olika studieinriktningar. Tillsammans arbetar vi för att höja betygen så att fler ska komma in på gymnasiet och uppfylla sina drömmar.