Stiftelsen Läxhjälpen
Stiftelsen Läxhjälpen

Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som bedriver ett riktat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram för elever som riskerar att inte klara skolan, så att de når gymnasiebehörighet med självförtroende inför framtiden. Vår vision är att alla ska växa upp med förutsättningar att klara skolan och forma sin egen framtid.

Läxhjälpare
Läxhjälpare

Våra läxhjälpare är noggrant utvalda, avlönade universitets- och högskolestudenter som har olika bakgrund, erfarenheter och kommer från olika studieinriktningar. Läxhjälparen fungerar som ett stöd för eleven vid läxläsning inom alla ämnen på skolschemat.

Samarbetspartner
Samarbetspartner

Att investera i Läxhjälpen är att investera i framtiden, eftersom vi tillsammans gör en konkret insats för att höja kunskapsnivån hos Sveriges framtida arbetskraft.

Skolor
Skolor

Läxhjälpen samarbetar med högstadieskolor som ligger under rikssnittet i gymnasiebehörighet. Idag finns läxhjälpsprogrammet på 50 skolor från Malmö i söder till Umeå i norr.

80%
når gymnasiebehörighet
82%
höjer sitt självförtroende
87%
får ökad lust att studera vidare
“Skolorna måste ta digitalt ansvar” – debattartikel i Dagens Arena
Läxhjälpens generalsekreterare, Henrik Szabo och Elgigantens vd Niclas Eriksson skriver tillsammans en debattartikel i Dagens Arena om behovet av förbättrad resursfördelning till skolor för att...
Läs mer "“Skolorna måste ta digitalt ansvar” – debattartikel i Dagens Arena"
Stiftelsen Läxhjälpen söker praktikant inom kommunikation
Vill du vara med och göra skillnad? 16 480 elever klarade inte grundskolan i Sverige förra läsåret och det finns skolor där 7 av 10...
Läs mer "Stiftelsen Läxhjälpen söker praktikant inom kommunikation"
Coronapandemins påverkan på Läxhjälpens elever
Coronapandemin har under de senaste 14 månaderna påverkat de flesta delarna av vårt samhälle, och en av de grupperna som drabbats hårdast är barn och...
Läs mer "Coronapandemins påverkan på Läxhjälpens elever"

Gratis läxhjälp där det behövs som mest

Läxhjälpen bedriver ett riktat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram för elever som riskerar att inte klara skolan, så att de når gymnasiebehörighet med självförtroende inför framtiden.

Vår vision är att alla ska växa upp med förutsättningar att klara skolan och forma sin egen framtid. Du kan engagera dig i vår verksamhet på flera olika sätt:

 

BLI LÄXHJÄLPARE BLI SAMARBETSPARTNER BLI SAMARBETSSKOLA

Huvudpartners