Stiftelsen Läxhjälpen
Stiftelsen Läxhjälpen

Vi är en icke-vinstdrivande stiftelse som bedriver ett riktat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram för elever som riskerar att inte komma in på gymnasiet. Vi erbjuder betalda extrajobb för studenter – och gratis läxhjälp för elever. Vår vision är att alla ska växa upp med förutsättningar att klara skolan och forma sin egen framtid.

Läxhjälpare
Läxhjälpare

Våra läxhjälpare är noggrant utvalda, avlönade universitets- och högskolestudenter som har olika bakgrund, erfarenheter och studieinriktningar. Läxhjälparna arbetar i grupp med andra studenter och fungerar som stöd för eleverna vid läxläsning inom alla ämnen, men med särskilt fokus på kärnämnena.

Samarbetspartner
Samarbetspartner

Att investera i Stiftelsen Läxhjälpen är att investera i framtiden, eftersom vi tillsammans gör en konkret insats för att höja kunskapsnivån hos Sveriges framtida arbetskraft. Sedan starten för 15 år sedan har vi mätt och levererat tydliga resultat: 80% av våra elever går vidare till gymnasiet och 87% anger att de får ökad lust att studera vidare.

Skolor
Skolor

Stiftelsen Läxhjälpen samarbetar idag med 91 högstadieskolor över hela landet som ligger under rikssnittet i gymnasiebehörighet. Vi jobbar långsiktigt och fungerar som ett komplement till ordinarie skolarbete. Eleverna väljs ut av sina lärare som har gjort bedömningen att eleven inte kommer att komma in på gymnasiet utan extra stöd i skolarbetet.

80%
når gymnasiebehörighet
82%
höjer sitt självförtroende
87%
får ökad lust att studera vidare
Sommaravslutningar med Läxhjälpen
Läxhjälpsgrupper runtom i landet firade in sommaren med utflykter, grillning, pizza, bowling och gofika från ICA.
Läs mer "Sommaravslutningar med Läxhjälpen"
Vad har varit roligast under läsåret?
Under en digital sommarträff fick läxhjälparna svara på vad som har varit roligast under läsåret. Här är några av svaren…
Läs mer "Vad har varit roligast under läsåret?"
”Efter många timmar läxhjälp – nu klarar de skolan” – radioinslag i P4 Västerbotten
En elev i Läxhjälpsprogrammet berättar hur han har gått från att vara underkänd i elva ämnen till att bli godkänd i alla tack vare Läxhjälpen. Hör eleven och läxhjälparen Karin Dusky berätta mer i P4 Västerbotten.
Läs mer "”Efter många timmar läxhjälp – nu klarar de skolan” – radioinslag i P4 Västerbotten"

Huvudpartners