Läxhjälpen
Intranät login knapp Intranät login knapp

Nyhetsarkiv /

8 anledningar till varför du som är student borde extrajobba på Läxhjälpen

Det finns många anledningar till varför arbetet som läxhjälpare är ett extra lärorikt och givande studentjobb. Studentkortet listar åtta anledningar till varför du som är student på universitet, högskola eller yrkeshögskola borde extrajobba hos just Stiftelsen Läxhjälpen.

En läxhjälpare och två elever syns i ett klassrum med läxor, digitala läromedel och annat undervisningsmaterial framför sig på skolbänken.

I ett blogginlägg på Studentkortet.se listas åtta anledningar till varför du som studerar på universitet, högskola eller yrkeshögskola borde söka jobb som läxhjälpare hos Stiftelsen Läxhjälpen.

Att jobba som läxhjälpare ger många fördelar, både för dig som läxhjälpare och för eleverna i vårt läxhjälpsprogram. Du skaffar dig inte bara kunskap och erfarenhet som kommer till nytta i framtiden, utan du blir också ett viktigt stöd, en förebild och en mentor för eleverna som går på Läxhjälpen. Arbetet som läxhjälpare innebär en stor möjlighet att vara kreativ och tillsammans med dina kollegor hittar du vägar för att stötta eleverna i just er grupp på bästa sätt.

Varje år går ungefär 15 % av alla niondeklassare ut grundskolan utan gymnasiebehörighet, vilket motsvarade ca 18 000 elever i slutet av förra läsåret. Det är något som kan få långtgående konsekvenser för både individen och för samhället på sikt. Det är här som vi på Stiftelsen Läxhjälpen behöver din hjälp och kunskap som student. Genom att Läxhjälpen erbjuder ett riktat stöd för högstadieelever som riskerar att inte klara grundskolan så används din hjälp där den behövs som mest. Tillsammans kan vi hjälpa barn och ungdomar att uppnå gymnasiebehörighet, få ökad studiemotivation och ett bättre självförtroende.