Läxhjälpen
Intranät login knapp Intranät login knapp

Nyhetsarkiv /

8 anledningar varför du som är student borde extrajobba på Läxhjälpen

Det finns många anledningar till varför arbetet som läxhjälpare är ett extra lärorikt och givande studentjobb. På Studentkortet listas åtta anledningar till varför du som är student på universitet, högskola eller yrkeshögskola borde extrajobba hos just Stiftelsen Läxhjälpen.

En läxhjälpare och två elever syns i ett klassrum med läxor, digitala läromedel och annat undervisningsmaterial framför sig på skolbänken.

I ett blogginlägg på Studentkortet.se listar vi åtta anledningar till varför du som studerar på universitet, högskola eller yrkeshögskola borde söka jobb som läxhjälpare hos Stiftelsen Läxhjälpen.

Varje år går ungefär 15 % av alla niondeklassare ut grundskolan utan gymnasiebehörighet, vilket motsvarade ca 18 000 elever i slutet av förra läsåret. Det är något som kan få långtgående konsekvenser för både individen och för samhället på sikt. Det är här som vi på Stiftelsen Läxhjälpen behöver din hjälp och kunskap som student. Genom att Läxhjälpen erbjuder ett riktat stöd för högstadieelever som riskerar att inte klara grundskolan så används din hjälp där den behövs som mest. Tillsammans kan vi hjälpa barn och ungdomar att uppnå gymnasiebehörighet, få ökad studiemotivation och ett bättre självförtroende.

Att jobba som läxhjälpare ger många fördelar, både för dig som läxhjälpare och för eleverna i vårt läxhjälpsprogram. Du skaffar dig inte bara kunskap och erfarenhet som kommer till nytta i framtiden, utan du blir också ett viktigt stöd, en förebild och en mentor för eleverna som går på Läxhjälpen. Arbetet som läxhjälpare innebär en stor möjlighet att vara kreativ och tillsammans med dina kollegor hittar du vägar för att stötta eleverna i just er grupp på bästa sätt.

1.    Som läxhjälpare är du inte bara en studiekamrat, utan även en förebild
Många elever som har det svårt i skolan behöver inte enbart hjälp med studierna, utan de behöver också någon som kan motivera dem och vara en positiv förebild som de kan se upp till. Här kommer du, som högskole- eller universitetsstuderande, in i bilden. Med dina studier och övriga erfarenheter kan du hjälpa eleverna att se möjligheterna som finns för dem att uppnå liknande resultat. Du blir helt enkelt något mer än en läxhjälpare, du blir en förebild!

2.     Du gör en samhällelig insats genom ditt arbete som läxhjälpare
Genom att hjälpa elever med att höja sina betyg och uppnå gymnasiebehörighet så gör du en stor samhällelig insats. Gymnasiebehörigheten är inte bara viktig för enskilda individer, utan det är lika viktigt ur ett demokrati- och samhällsperspektiv. Barn och unga som går ut med fullständiga betyg i nionde klass, och därmed uppnår gymnasiebehörighet, har ökade möjligheter att klara sig på arbetsmarknaden, leva friska liv, uppnå sina drömmar och undvika att drabbas av psykisk ohälsa. Ja, de lever till och med längre. Du gör alltså en stor gärning för både eleverna och för samhället i övrigt!

3.    Du tar med dig viktiga erfarenheter och kunskaper in i framtida yrken
Under jobbet som läxhjälpare så lär du dig en massa olika saker. Du bygger relationer med ungdomar, skolkontakter och dina kollegor. Du får ta del av utbildningar, träna på ledarskap, planering och problemlösning och du lär dig att lägga upp strategier för att hjälpa eleverna på allra bästa sätt. Du får förhoppningsvis också med dig några nya perspektiv och växer på vägen – perspektiv som kan komma väl till nytta i framtida yrken.

4.    Du har möjlighet till att arbeta kreativt i arbetet som läxhjälpare
Som läxhjälpare kommer du att träffa elever som behöver lära sig i andra former än det som redan erbjuds i skolan. Här har du som läxhjälpare en stor möjlighet att vara kreativ! Du kan komma med kreativa lösningar och nya perspektiv för att ge elever som kämpar i skolan så bra förutsättningar som möjligt att lära sig, ta in ny kunskap och bli självgående.

5.    Du jobbar med kollegor som också är högskole- eller universitetsstuderande
Under ditt arbete som läxhjälpare så kommer du att jobba tillsammans med kollegor som också är högskole- eller universitetsstuderande. Dina kollegor träffar du på era läxhjälpspass två gånger i veckan. Ni lär er att samarbeta för att uppnå ett gemensamt mål: att hjälpa eleverna att klara skolan och komma in på gymnasiet. Ni har också möjlighet att delta i fortbildningstillfällen, såsom tematräffar – utmärkta tillfällen att nätverka och träffa nya vänner!

6.    Det är ett utmärkt jobb att kombinera tillsammans med dina studier
Du har antingen möjlighet att jobba som ordinarie läxhjälpare, där du regelbundet jobbar i en läxhjälpsgrupp med samma elever och kollegor över tid, eller som inhoppare, där du hoppar in i läxhjälpsgrupper som tillfälligt behöver en ersättare i deras grupp. Som ordinarie läxhjälpare arbetar du antingen på måndagar och onsdagar, efter skoltid, eller på tisdagar och torsdagar, och du lär känna både elever och kollegor på ett djupare plan. Du arbetar sammanlagt 6 timmar i veckan, eller 7 timmar om du vill ta lite extra ansvar genom att bli kontaktansvarig i din grupp. Det gör att jobbet är flexibelt och fungerar alldeles utmärkt i kombination med dina studier!

7.    Det finns stora möjligheter att utvecklas i rollen och ta mer ansvar
Som läxhjälpare på Stiftelsen Läxhjälpen har du möjlighet att utvecklas inom din roll eller ta på dig mer ansvar inom andra områden som du är intresserad av. Vi uppmuntrar våra anställda att komma med egna idéer och du har till exempel möjlighet att hjälpa till med kommunikation, rekrytering, översättning och evenemang. Du har även möjlighet att växa inom organisationen genom att bli kontaktansvarig för din läxhjälpsgrupp eller till och med coach för hela din region. Det finns alltså helt enkelt stora möjligheter för dig som väljer att söka jobbet!

8.    Det är roligt!
Att jobba som läxhjälpare är oerhört roligt – du lär känna och lär dig att samarbeta med andra engagerade studenter och elever. Ni sätter upp mål ihop och firar små som stora vinster genom till exempel extra roliga lovaktiviteter, som utflykter, quiz och gofika. Många läxhjälpare blir väldigt fästa vid sina läxhjälpsgrupper och visar stor uppskattning för den sammanhållning som finns. Eleverna är inte sällan väldigt tacksamma för den hjälp de får och det händer att ni skaffar vänner för livet. Som läxhjälpare får du se eleverna utvecklas, inte bara kunskapsmässigt, utan även som individer – något som är en oerhört kul och glädjande del av att vara läxhjälpare på Stiftelsen Läxhjälpen.