Läxhjälpen
Intranät login knapp Intranät login knapp

Nyhetsarkiv /

Nu ska fler elever i glesbygdsområden klara grundskolan

Stiftelsen Läxhjälpen har beviljats stöd från Vinnova på 1,8 miljoner kronor för att digitalisera läxhjälpsprogrammet, och därmed få elever i bruksorter och glesbygdsområden som riskerar att inte klara skolan att nå gymnasiebehörighet. Stiftelsen Läxhjälpen har i 12 år fått tusentals elever att klara skolan genom att bedriva ett gratis läxhjälpsprogram i skolor med låga resultat. 

Tom bild

“Genom det här projektet kommer vi att nå elever med stora behov som vi inte kan nå med vår ordinarie verksamhet. Projektet kommer alltså göra att Läxhjälpen når ut till fler elever än någonsin, och det innebär ett jättekliv för hela organisationen.” 

– Matilda Svensson, operativ chef Läxhjälpen

Läxhjälpen bedriver ett unikt läxhjälpsprogram, riktat till skolor som visar låga betygsresultat. Läxhjälpsprogrammet har en dokumenterad påverkan på elevernas resultat och med stödet från Vinnova så kommer programmet nu att digitaliseras och etableras i bruksorter runt om i Sverige. Först ut är Mora kommun som har varit och kommer att vara aktiva i utformandet av det digitala projektet.  

“Skolan måste följa sin tid och en del av vår nutid är digital utveckling. För Mora kommun och dess skolor innebär projektet att digitaliseringsprocessen kan intensifieras och kanaliseras till att omfatta och bidra till den pedagogiska utvecklingen i kommunens skolor.”

Hans Lövgren, rektor Morkarlbyhöjdens skola

Förutom den hands-on digitalisering, och etablering av läxhjälpsprogrammet som finansieringen från Vinnova innebär, så möjliggör projektstödet för samarbeten med lokala aktörer från näringsliv och kommuner. Ambitionen är att det digitala läxhjälpsprogrammet ska etableras och växa i hela Sverige.

Det senaste läsåret nådde 72 % av Läxhjälpens elever gymnasiebehörighet, elever som i början av året riskerade att inte klara av grundskolan. 82% av eleverna får ökat självförtroende och 87% av eleverna får ökad lust att studera vidare. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Szabo, generalsekreterare Stiftelsen Läxhjälpen
E-post: henrik@laxhjalpen.se
Telefonnummer: 076-789 55