Läxhjälpen
Intranät login knapp Intranät login knapp

Nyhetsarkiv /

Läxhjälp online – Läxhjälpen ger elever digitalt stöd under coronakrisen

Vi på Stiftelsen Läxhjälpen tidigarelägger på grund av coronakrisen digitaliseringen av läxhjälpsprogrammet – vårt program som stöttar elever som riskerar att inte klara grundskolan med att uppnå gymnasiebehörighet. Förra året klarade var femte niondeklassare i Sverige inte grundskolan och det finns skolor där så många som 70 % av eleverna inte når gymnasiebehörighet. 

Personer sitter på mur och pluggar tillsammans

“Vi ser redan nu ett ökat behov av att tidigarelägga digitaliseringen av läxhjälpsprogrammet då skolor helt eller delvis begränsar sin verksamhet. Som alltid vid kriser riskerar de grupper som redan är utsatta att halka ännu längre efter och vi ser det som en del av vårt uppdrag att göra allt vi kan för att säkerställa att elever med störst behov får det stöd de behöver”,

Henrik Szabo, generalsekreterare Stiftelsen Läxhjälpen

Utvecklingen av en digital version av läxhjälpsprogrammet är i grunden avsedd att kunna stötta elever i glesbygdsområden runt om i Sverige, en elevgrupp som ofta inte nås av civilsamhälleliga insatser då dessa tenderar att begränsas till storstadsområdena. Givet den rådande samhällssituationen tidigareläggs nu digitaliseringen för att kunna stötta upp de elever som redan nu får sina studier påverkade av coronakrisen.

Läxhjälpsprogrammet har en dokumenterad påverkan på elevernas resultat och digitaliseringen sker med grundstöd från Vinnova. I samarbete med Swedbank så kommer en digital lösning nu att kunna användas redan nästa vecka. Vi ser också över möjligheter och intresse från fler aktörer, inte minst från digital- och IT-sektor, för att säkerställa att elever och skolor med låga resultat inte ska påverkas negativt under rådande tid.

“Swedbank är banken för de många människorna i hela landet, och vi vet att kunskap är nyckeln till det liv man vill leva. Vi är stolta över att kunna bidra till att Läxhjälpen kan digitalisera sin verksamhet snabbare än planerat. Det gör att fler kan ta del av hjälpen de erbjuder, och ungdomar i hela landet undviker att halka efter i sina studier trots rådande omständigheter i en orolig omvärld. Läxhjälpen gör ett fantastiskt jobb och vi är glada över att få vara med och stötta initiativet tillsammans med Vinnova”,

Lotta Lovén, CIO, Swedbank