Läxhjälpen
Intranät login knapp Intranät login knapp

Nyhetsarkiv /

MR-dagarna 2022: Hur kan sektorsöverskridande samverkan leda till att fler ska klara skolan?

Läxhjälpen arrangerar ett panelsamtal under Mänskliga rättighetsdagarna, MR-dagarna 2022 – Nordens största forum för mänskliga rättigheter. Tillsammans med representanter från våra samarbetspartners kommer Läxhjälpen att hålla i ett panelsamtal på temat: Hur kan sektorsamverkan leda till att fler klarar skolan?

Tom bild

”Hur kan sektorsamverkan leda till att fler klarar skolan?”, torsdag 17 november, 13:00-14:00, Näbben

  • Paneldeltagare: Helen Forsström Norén, biträdande verksamhetschef grundskola, Haninge kommun
  • Paneldeltagare: Mats W. Lundberg, Head of Sustainability, Sandvik
  • Paneldeltagare: Henrik Szabo, generalsekreterare på Stiftelsen Läxhjälpen
  • Moderator: Golnaz Hashemzadeh Bonde, VD och grundare, Inkludera

17 984 elever lämnade grundskolan utan gymnasiebehörighet efter läsåret 2021/2022. Den svenska skolan blir allt mer ojämlik. Idag finns det skolor i Sverige där 70% av eleverna inte når gymnasiebehörighet, det är ett demokratiskt problem med långtgående konsekvenser. Stiftelsen Läxhjälpen bjuder tillsammans med Sandvik och Haninge kommun in till ett samtal kring hur samverkan mellan olika sektorer kan skapa verklig effekt samt skapa jämlika förutsättningar för eleverna här och nu.

Stiftelsen Läxhjälpen bjuder tillsammans med Sandvik och Haninge kommun in till ett samtal kring hur samverkan mellan olika sektorer kan skapa verklig effekt och skapa jämlika förutsättningar för eleverna här och nu.

Genom en unik metod har Stiftelsen Läxhjälpen sedan 2007 arbetat med detta, vilka lärdomar och utmaningar har man mött på vägen? Hur värderar olika sektorer/branscher en ideell aktör? Hur kan sektorsövergripande samarbeten subventionera kostnaden för offentlig sektor?

Henrik Szabo, generalsekreterare på Stiftelsen Läxhjälpen kommer tillsammans med aktörer från näringsliv och offentlig sektor samtala om förebyggande insatser som skapar trygghet. Många av de faktorer som påverkar vår upplevelse av trygghet såsom möjligheten till anställning, deltagande och inkludering i samhällslivet kan härledas till god och likvärdig utbildning. Samtalet kommer lyfta hur man kan arbeta med en trygghetsskapande metod över sektorsgränser för att få fler elever att klara skolan.