Läxhjälpen
Intranät login knapp Intranät login knapp

Nyhetsarkiv /

”Eleverna på Stadsparksskolan får professionell läxhjälp” – Partille Tidning

Under höstterminen 2022 startade Läxhjälpen sin första läxhjälpsgrupp i Partille. I en artikel i Partille tidning berättar läxhjälparna Erik Kallander och Kajsa Lindberg om arbetet på Stadsparksskolan.

Tom bild

Under hösten inledde Stadsparksskolan i Partille ett samarbete med Stiftelsen Läxhjälpen. Målet med samarbetet är att stärka eleverna på skolan så att de klarar studierna, uppnår godkända betyg och kan gå vidare till gymnasiet.

I artikeln intervjuas Läxhjälpens regionchef för region väst, Imad Bensaid, och läxhjälparna Erik Kallander och Kajsa Lindberg som båda studerar till lärare på Göteborgs universitet.

”Det som Läxhjälpen syftar till är att alla ska komma in på gymnasiet om de så vill det, sen handlar det mycket om självförtroende, att vi alla har en exceptionell potential, men när man är ung är det viktigt att förstå sin egen potential och därför är det jätteviktigt att vi här tycker jag.”

Erik Kallander, läxhjälpare och lärarstudent

”Förutom höjda betygsresultat, tycker många lärare att det blir lugnare i skolan, det främjar en positivare skolkultur och positivare inställning till skolan.”

Imad Bensaid, Läxhjälpens vikarierande regionchef för region väst