Läxhjälpen
Intranät login knapp Intranät login knapp

Nyhetsarkiv /

Läxhjälpsprogrammet har tydlig effekt på elevernas studieresultat

Nu släpper Stiftelsen Läxhjälpen resultaten för föregående läsår. Närmare 2 av 3 elever som lärarna initialt bedömde som underkända uppnådde gymnasiebehörighet efter att ha tagit hjälp av Läxhjälpen. Meritvärdet för eleverna som deltog i Läxhjälpsprogrammet ökade också markant jämfört med övriga elever på samma skolor.

Tre blåa cirklar ritade med markeringspenna som visar siffrorna från Läxhjälpens resultatmätning: 65 % ökad gymnasiebehörighet, + 32 poäng i ökat meritvärde i genomsnitt och 80 % som uppgav att fick ökad lust att studera vidare

Faktaruta: Viktiga nyckeltal från Läxhjälpens resultatmätning och elevutvärdering

  • Meritvärdet för elever i Läxhjälpsprogrammet höjdes i genomsnitt med +32 poäng. Övriga elever på samma skolor höjde sitt meritvärde med +19 i genomsnitt.
  • 65 % av eleverna som från början saknade gymnasiebehörighet kunde gå ut grundskolan med godkända betyg efter att ha deltagit i Läxhjälpsprogrammet.
  • Läxhjälpens elever höjde sig främst i ämnena matte, engelska och hemkunskap. Matte och engelska är två kärnämnen, dvs. skolämnen som har särskild vikt för gymnasiebehörighet.
  • 80 % av Läxhjälpens elever angav att de hade fått ökad lust att studera vidare efter att ha deltagit i Läxhjälpsprogrammet.
  • 82 % av eleverna angav att de hade förbättrat sin studieteknik.
  • 73 % av eleverna angav att deras självförtroende förbättrades.

Stiftelsen Läxhjälpen är en icke vinstdrivande stiftelse som bedriver Läxhjälpsprogrammet i över 100 skolor som uppvisar bland de lägsta skolresultaten i landet. Läxhjälpsprogrammet riktar sig till elever som från början saknar gymnasiebehörighet och till skolorna med störst utmaningar i landet. I Läxhjälpens nya resultatmätning framgår att 65 % av eleverna som från början saknade gymnasiebehörighet uppnådde godkända betyg och gymnasiebehörighet efter att ha följt Läxhjälpsprogrammet under minst en termin.

”Varje avklarad skolgång är en vinst för individen och en vinst för hela samhället. Varje individs resultat som vi kan säga att vi har bidragit till är ett starkt resultat.”

– Varje avklarad skolgång är en vinst för individen och en vinst för hela samhället. Varje individs resultat som vi kan säga att vi har bidragit till är ett starkt resultat. Men där förutsättningarna var tuffa förut har det blivit ännu tuffare och det är en verklighet som vi också behöver förhålla oss till. Många av skolorna med allra lägst resultat har haft ännu lägre resultat i år än åren innan, säger Stiftelsen Läxhjälpens generalsekreterare, Henrik Szabo.

Stiftelsen Läxhjälpen verkar från Malmö i söder till Kiruna i norr på skolor med resultat under rikssnittet. I vissa av skolorna går så få som 3 av 10 elever ut nian med gymnasiebehörighet. Läxhjälpens målgrupp har generellt sett lägre gymnasiebehörighet än övriga elever på samma skolor, men de har i genomsnitt höjt sina meritpoäng mer än övriga elever. Läxhjälpens elever höjde i genomsnitt sitt meritvärde med +32 poäng, vilket kan jämföras med övriga elever på samma skolor som höjde sitt meritvärde med +19 poäng.

”Det är viktigt att vi nu sluter upp kring de här frågorna och satsar på ännu bättre samverkan och mer resurser åt riktat stöd som ger effekt.”

– Vi ser att vi har en tydlig effekt på målgruppen, de presterar bättre. Men resultaten visar att eleverna som följer Läxhjälpsprogrammet startar längre ifrån gymnasiebehörighet än övriga elever. I takt med att utmaningarna för elever i svensk skola faktiskt ökar så ser vi att efterfrågan på det vi gör fortsätter att vara väldigt hög. Därför är det också viktigt att vi nu sluter upp kring de här frågorna och satsar på ännu bättre samverkan och mer resurser åt riktat stöd som ger effekt.

När Skolverket släppte betygsresultaten för grundskolan i år framgick att ungefär 17 984 niondeklassare saknade gymnasiebehörighet i slutet av läsåret 2021/22. Det betyder att 15 % av Sveriges niondeklassare gick ut grundskolan utan gymnasiebehörighet i våras.

– Vi vet att förebilder i skolan leder till resultat. Nu behöver vi titta på hur vi kan få in fler förebilder i skolan och ytterligare utveckla och stärka Läxhjälpsprogrammet där utmaningarna är som störst. Det kräver att vi gör ännu mer satsningar på kvalitetsarbete och riktat stöd där stödet behövs som allra mest.

”Vi vet att förebilder i skolan leder till resultat. Nu behöver vi titta på hur vi kan få in fler förebilder i skolan och ytterligare utveckla och stärka Läxhjälpsprogrammet där utmaningarna är som störst.”

Henrik Szabo, Stiftelsen Läxhjälpens generalsekreterare