Läxhjälpen
Intranät login knapp Intranät login knapp

Nyhetsarkiv /

Harald Ullman, Läxhjälpens initiativtagare och tillika styrelseordförande har lämnat oss.

Efter initiativ av Harald Ullman startade Läxhjälpen småskaligt i Hjulsta 2008. Med finansiering från näringslivet anställdes tre högskolestudenter som läxhjälpare för att ge gratis läxhjälp till 15 elever som saknade gymnasiebehörighet. Resultaten var tydliga, de flesta av de eleverna klarade skolan och kom in på gymnasiet.

Man med kort ljust hår och röd slips

Idag, 13 år senare, har Läxhjälpsprogrammet utvecklats och nått tusentals elever som genom Läxhjälpen har klarat grundskolan med självförtroende inför framtiden. Läxhjälpen är spridd över stora delar av landet och påverkar Sveriges skolresultat i positiv riktning. Harald hade otaliga engagemang, drev PR-byråer och var politiskt aktiv. Men oavsett sammanhang fanns alltid viljan att skapa positiv förändring. Genom Läxhjälpen kommer vi att fortsätta att förändra världen till en bättre plats. Precis så som Harald önskat.

Våra tankar går till Haralds närmaste och familj. Läxhjälpens elever, medarbetare och styrelse genom Henrik Szabo, generalsekreterare