Läxhjälpen
Intranät login knapp Intranät login knapp

Nyhetsarkiv /

Rekordmånga skolor anlitar Läxhjälpen för att höja resultaten

Nu har skolorna startat ett nytt läsår. Men förra året klarade en av sex elever inte grundskolan i Sverige. Till läsåret 2021/2022 har nu rekordmånga 74 skolor med lägst resultat i landet inlett ett samarbete med icke vinstdrivande organisationen Stiftelsen Läxhjälpen. Skolorna är fördelade över 27 kommuner och syftet med samarbetet är att öka gymnasiebehörigheten för elever som riskerar att inte klara grundskolan.

Tom bild

Coronapandemin har satt spår i svensk skola. Redan i inledningen av pandemin rapporterade MuCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, att ännu färre elever kan komma att bli behöriga till gymnasiet framöver. Detta från en nivå där det redan innan pandemin fanns skolor där så många som 7 av 10 elever inte blev behöriga till gymnasiet och totalt 16 480 niondeklassare stod på skolavslutningen utan behörighet till gymnasiet.

”Genom samarbetet med rekordmånga 74 skolor med låga resultat i landet kommer vi nu kunna stötta fler elever än någonsin, i skolor där det behövs som allra mest. Med en enkel metod och med goda förebilder kan man skapa förändring och höjda resultat i den svenska skolan. Nu tar vi ett stort kliv framåt för att fler elever ska klara av grundskolan med gymnasiebehörighet!”

Henrik Szabo, generalsekreterare Stiftelsen Läxhjälpen


Hos Stiftelsen Läxhjälpen arbetar 389 högskolestudenter från Malmö i söder till Haparanda i norr med att få högstadieelever som riskerar att inte klara grundskolan att höja sina betyg, nå gymnasiebehörighet och ges förutsättningar att skapa sin egen framtid.

”Det som gör mig mest stolt och vad som huvudsakligen driver mig i mitt arbete som läxhjälpare är alla olika typer av framsteg som mina elever gör. Någon som har klarat sitt matteprov, en annan som har bestämt vad hon ska läsa på gymnasiet. Varje dag når eleverna på Läxhjälpen nya framsteg.”

Obi, Läxhjälpare Stiftelsen Läxhjälpen

Obi är en av hundratals läxhjälpare som stöttar elever som riskerar att inte klara grundskolan i 74 skolor i landet med resultat under rikssnittet. Vid den senaste mätningen nådde 72 % av Läxhjälpens elever gymnasiebehörighet, elever som i början av året riskerade att inte klara av grundskolan. 89% av eleverna fick ökat självförtroende och 87% av eleverna ökad lust att studera vidare. 

Noter.
Nationell statistik baseras på Skolverkets resultat avseende läsåret 2019-2020, skolverket.se
Källa MUCF: https://www.mucf.se/pressmeddelande/analys-fran-mucf-fler-unga-riskerar-att-hamna-i-langvarigt-utanforskap-efter