Läxhjälpen
Intranät login knapp Intranät login knapp

Nyhetsarkiv /

Fler gymnasiebehöriga tack vare Läxhjälpen

Idag släpper Skolverket sina resultat för föregående läsår. 7 av 10 elever som av sina lärare initialt bedömdes inte klara grundskolan och som gick på Läxhjälpen blev gymnasiebehöriga. Läxhjälpen är en icke vinstdrivande stiftelse som bedriver Läxhjälpsprogrammet i 73 av de skolor som uppvisar bland de lägsta skolresultaten i landet.

Två personer ler samtidigt som de pluggar

“Det är glädjande att tydligt kunna påvisa att man genom Läxhjälpsprogrammet och ett nära samarbete med skolan kan uppnå en ökad gymnasiebehörighet. Vi ser att Läxhjälpen har en signifikant påverkan på elevers resultat, vilket är särskilt glädjande efter det speciella år som pandemin inneburit för många unga.”

Henrik Szabo, generalsekreterare Stiftelsen Läxhjälpen

Läxhjälpsprogrammet riktar sig till elever som från början saknar gymnasiebehörighet och som går på skolor med resultat under rikssnittet. Läxhjälpen verkar från Malmö i söder till Haparanda i norr, i skolor där så få som 3 av 10 elever annars når gymnasiebehörighet.

I samband med att Skolverket idag presenterar resultaten för gymnasiebehöriga i landet redovisar Läxhjälpen resultaten för de elever som under året följde Läxhjälpsprogrammet. 70 % av elever som från början saknade gymnasiebehörighet och som följde Läxhjälpsprogrammet under minst en termin uppnådde gymnasiebehörighet. 78 % av eleverna uppgav att de fick ökad lust att studera vidare och 75 % upplevde att deras självförtroende ökat. Meritvärdesökningen för elever som gått på Läxhjälpen under läsåret var högre än meritvärdesökningen för övriga elever på samma skolor.

“Det bästa med läxhjälpen är att jag vet att jag inte är den enda som är stressad eller har det lite svårare i skolan. Jag har de bästa läxhjälparna man kan ha, dom finns där och stöttar en och är riktiga förebilder.” – Elev i Läxhjälpsprogrammet 2021