Läxhjälpen
Intranät login knapp Intranät login knapp

Nyhetsarkiv /

”Så här arbetar Läxhjälpen med effektmätning” – MUCF intervjuar Henrik Szabo

”Effektmätning är avgörande för att säkerställa att det arbete vi utför är kvalitativt och leder oss i den riktning som vi önskar”, säger Läxhjälpens generalsekreterare Henrik Szabo i en intervju med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällets frågor (MUCF).

Tom bild

Effektmätning är viktigt för såväl det externa som det interna inom en organisation eller ett företag. Effektmätningen kan ge ett märkbart resultat och är en viktig del för att säkerställa att det arbete vi utför görs på ett kvalitativt sätt, menar Läxhjälpens generalsekreterare Henrik Szabo i en intervju med MUCF.

På Läxhjälpen tar sig effektmätningen form genom den resultatmätning som utförs i läxhjälpsgrupperna på Läxhjälpens samarbetsskolor. Elevernas betyg mäts innan de börjar på Läxhjälpen och sedan jämförs dessa betyg med de slutliga skolresultaten för läsåret, för att se utvecklingen efter att eleverna har deltagit i Läxhjälpsprogrammet under minst en termin.

Aspekter som är viktiga för att effektmätningen ska bli så kvalitativ som möjligt är exempelvis arbetet med jämförelsegrupper. Samarbetet med externa parter är också en del i en lyckad utvärdering. Transparensen och dialogen gentemot samarbetspartners och skolorna är även det en viktig del av processen.

Henrik Szabo om Läxhjälpens resultatmätning

”Det är väldigt roligt att se utvecklingen hos målgruppen! Det är också extremt motiverande för alla i och omkring Läxhjälpen att veta att det arbete vi bedriver har stor betydelse.”

Henrik Szabo, Läxhjälpens generalsekreterare