Läxhjälpen
Intranät login knapp Intranät login knapp

Nyhetsarkiv /

Stiftelsen Läxhjälpen tar emot intyg för tryggt givande

Stiftelsen Läxhjälpen har tagit emot utmärkelsen ”Tryggt givande” från branschorganisationen Giva Sverige.

Kvinna står framför en tavla och håller i ett diplom. På tavlan syns ett foto av en person som spelar fotboll med Läxhjälpens logotyp på.

I december delade branschorganisationen Giva Sverige ut intyget “Tryggt givande” till de medlemmar som under året har rapporterat på branschstandarden Kvalitetskoden, vilket inkluderar oss på Läxhjälpen!

Kvalitetskoden innefattar fyra centrala områden som har stått oss på Läxhjälpen nära i vårt arbete för att få en god och transparent organisationsstyrning: etik, effektmätning, ekonomisk redovisning samt intern kontroll och styrning.

Märkningen “Tryggt givande” innebär att den mottagande parten ifråga är transparent, utför ett kvalitativt och professionellt arbete och att organisationen ifråga har haft en etisk insamling av gåvor

Stiftelsen Läxhjälpen har lyckats med detta tack vare arbetet med exempelvis effektmätning, transparenta årsredovisningar samt genom revisorsgranskad rapportering.

Vi på Stiftelsen Läxhjälpen tackar Giva Sverige för den fina utmärkelsen och förtroendet kring vårt arbete för att barn och unga, oavsett bakgrund, ska ha möjlighet till en god utbildning!

På bilden: Läxhjälpens partnerskaps- och insamlingschef Åsa Blomberg håller i diplomet från Giva Sverige.