Läxhjälpen
Intranät login knapp Intranät login knapp

Nyhetsarkiv /

SBS utökar stödet till Läxhjälpen och ingår nytt samarbete med Arctic Securities

Studentbostäder i Norden AB (”SBS”) och Arctic Securities samarbete med och stöd till Läxhjälpen möjliggör nu femton nya elevplatser i Läxhjälpsprogrammet i Malmö. Stiftelsen Läxhjälpen bedriver ett riktat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram för elever som riskerar att inte klara skolan, så att de får bättre förutsättningar att nå gymnasiebehörighet med självförtroende inför framtiden.

Personer pluggar runt ett bord

Idag är det fortfarande en stor andel elever som går ut grundskolan utan gymnasiebehörighet. Stiftelsen Läxhjälpen har idag samarbete med olika företag, kommuner och skolor på lokal nivå för att specifikt stötta högstadieskolor som ligger under rikssnittet. Eleverna som deltar i Läxhjälpsprogrammet får läxhjälp av anställda högskolestudenter.

Som partner till Läxhjälpen ges möjligheten att verka på en lokal nivå och engagera sig i specifika skolor. Genom samarbetet får man återkoppling om utvecklingen i Läxhjälpsprogrammet och kan följa både gymnasiebehörigheten, meritvärde och mjuka värden såsom motivation till fortsatta studier. Återkoppling och konkreta resultat skapar ett tydligt engagemang och betydelse för företagen som är med.

”Vi vill framåt utöka hela vårt hållbarhetsarbete, både miljömässigt och socialt. Genom att göra detta med våra samarbetspartners kan vi uppnå en ännu större påverkan i samhället mot om vi står själva. För oss är det viktigt att alla når gymnasiekompetens, så eleven själv får frihet att besluta över sin egen framtid”, säger Rebecka Eidenert, VD på Studentbostäder i Norden AB.

Mads Syversen, VD för Arctic Securities kommenterar samarbetet:

”Vi letar ständigt efter aktiviteter som gör verklig skillnad och speciellt för kommande generationer och skolelever. SBS tänker större och bjuder in i deras hållbarhetsarbete för att nå större påverkan i samhället, det gör att vi vill delta. Att hjälpa fler att nå gymnasiebehörighet som skapar fler valmöjligheter i livet, känns bra och speciellt med en så inarbetad organisation som Stiftelsen Läxhjälpen”, säger han.