Läxhjälpen
Intranät login knapp Intranät login knapp

Nyhetsarkiv /

Fler elever på Rinkebyskolan ska få gymnasiebehörighet – HSB Stockholm förlänger samarbetet med Läxhjälpen

HSB Stockholm förlänger sitt samarbete med Stiftelsen Läxhjälpen så att fler åttor och nior på Rinkebyskolan ska få gymnasiebehörighet och självförtroende inför framtiden.

Tom bild

Stiftelsen Läxhjälpen är glada över att kunna meddela att HSB Stockholm, som är en partner till Läxhjälpen sedan flera år tillbaka, kommer att förlänga sitt stöd till organisationen under 2022. Tack vare stödet kommer elever på Rinkebyskolan kunna få stöttning i sina studier efter skoltid för att uppnå gymnasiebehörighet med självförtroende inför framtiden.

Förra läsåret var det 16 058 elever som stod på skolavslutningen i nian utan gymnasiebehörighet. Det finns idag skolor där så få som 40 % av eleverna når gymnasiebehörighet. Den faktor som är mest bidragande till en elevs chanser att klara skolan är föräldrarnas utbildningsnivå. Den ideella stiftelsen Läxhjälpen bedriver, tack vare stöd från bland annat näringslivet, ett resultatfokuserat och strukturerat läxhjälpsprogram som bidrar till att fler klarar grundskolan med gymnasiebehörighet inför framtiden. 

Elever och läxhjälpare från Läxhjälpsprogrammet på Rinkebyskolans skolgård.

Social hållbarhet och den ökade otryggheten i utsatta områden är viktiga frågor för HSB Stockholm. Där har vi som samhällsbyggare ett ansvar; att ha människan i fokus, i allt från miljömedvetna byggprojekt till hur vi förvaltar och utvecklar tryggare bostadsområden. För oss är det viktigt att kroka arm med andra aktörer och vi är glada att även i år stötta Läxhjälpen i Rinkeby. Vi ser att deras insatser för högstadieeleverna gör stor skillnad och genom Läxhjälpen är vi med och stöttar framtidens arbetstagare och samhällsbyggare.

Anders Svensson, vd HSB Stockholm

HSB Stockholm är en viktig partner för Läxhjälpen, som satsat på Läxhjälpsprogrammet och höjd gymnasiebehörighet på Rinkebyskolan under många år. Det gör skillnad. Vår resultatmätning visar att 94% av eleverna på Läxhjälpen på Rinkebyskolan förra året fick behörighet – elever som vid inträde på Läxhjälpsprogrammet bedöms ligga i riskzonen för att inte klara sig enligt sina lärare.

Rebecca Stenström, vikarierande regionchef på Stiftelsen Läxhjälpen