Läxhjälpen
Intranät login knapp Intranät login knapp

Nyhetsarkiv /

Nytt samarbete med grundskolor i Luleå ska öka chansen för fler elever att klara skolan

En ny satsning på läxhjälp i Luleå ska hjälpa elever som går på skolor med resultat under rikssnittet att uppnå gymnasiebehörighet. Satsningen görs genom ett samarbete mellan Stiftelsen Läxhjälpen och tre grundskolor i Luleå.

En elev sitter vid en skolbänk och skriver i sin målbok. Framför eleven står en bärbar dator.

Stiftelsen Läxhjälpen är en icke vinstdrivande stiftelse som bedriver ett strukturerat läxhjälpsprogram för att höja gymnasiebehörigheten runtom i landet och stötta det kompensatoriska uppdraget i skolor med resultat under rikssnittet. Läxhjälpen samarbetar sedan tidigare med över 100 skolor i landet, men under hösten blir Råneskolan, Bergskolan och Residensskolan först ut i Luleå att inleda ett samarbete med stiftelsen.

”Vi är så tacksamma över läxhjälparna som ger våra elever stöd och hjälp i skolans lärmiljö. Vår förhoppning är att Läxhjälpen ska bidra till såväl ökade ämneskunskaper som ett ökat självförtroende och motivation.”

Isabel Westerlund, rektor på Residensskolan

Vid två tillfällen i veckan kommer 30 elever på skolorna ha möjlighet att träffa avlönade högskolestudenter för att få hjälp med att utveckla sin studieteknik, höja sina betyg och arbeta mot målet att klara grundskolan och söka till det gymnasieprogram de vill. På Residensskolan sker läxhjälpen på plats i skolans lokaler med hjälp av anställda studenter från Luleå tekniska universitet. På Råneskolan och Bergskolan kommer eleverna istället att erbjudas digital läxhjälp i hemmet och ha möjlighet att träffa studenter från andra universitet och högskolor runtom i landet.

”Vi anpassar vår läxhjälp efter skolans förutsättningar och erbjuder både fysiska och digitala lösningar – alltid med målet att fler elever ska få ökade förutsättningar att klara skolan och forma sin egen framtid oavsett geografisk hemvist, sociala eller ekonomiska förhållanden. Vi är glada att nu få ta verksamheten till Luleå.”

Linnea Bergdahl, regionchef norr, Stiftelsen Läxhjälpen
Porträttbild av Linnea Bergdahl
Linnea Bergdahl är regionchef med ansvar för region norr på Stiftelsen Läxhjälpen.

Genom att anställa högskole- och universitetsstudenter som läxhjälpare har Läxhjälpen drivit ett resultatfokuserat och riktat arbete sedan 2007 och utfallen av verksamheten har visat sig vara mycket goda. I och med det nya samarbetet utökar nu Läxhjälpen verksamheten till ytterligare en stad och kan därför bidra med nya studentjobb i Luleå, samtidigt som eleverna erbjuds ökad tid för läxläsning, goda förebilder och en ökad chans att nå gymnasiebehörighet.

Vill du höra mer om Läxhjälpen och hur du kan stötta fler elever att klara skolan, eller göra en intervju om verksamheten? Kontakta Läxhjälpens regionchefer.

Kontaktuppgifter Luleå

Bergskolan/Råneskolan
Cecilia Enquist
Chef digitala programmet
cecilia@laxhjalpen.se
076-021 75 33

Residensskolan
Linnea Bergdahl
Regionchef norr
linnea@laxhjalpen.se
076-322 36 23