Läxhjälpen
Intranät login knapp Intranät login knapp

Nyhetsarkiv /

Läxhjälpen bingo: Nu söker vi fler studenter för extrajobb i Stockholm!

Vid terminsstart har Läxhjälpen haft rekryteringsannonser uppe i Stockholms kollektivtrafik. Vill du göra vårt bingo och se om du är rätt student för jobbet som läxhjälpare?

Väggvepa med Läxhjälpens kampanj "Fick du bingo?" på Flemingsbergs pendeltågsstation. Bakgrundsfärgen på väggvepan är blå med vit text och färgglada kaffe- och pennsymboler.

Stiftelsen Läxhjälpen är en icke vinstdrivande stiftelse och vi anställer universitets- och högskolestudenter som vill hjälpa våra högstadieelever att hitta tillbaka till sin studiemotivation.

Vårt läxhjälpsprogram är gratis för elever som riskerar att inte klara grundskolan och som läxhjälpare hos oss jobbar du tillsammans med andra studenter på en av våra samarbetsskolor för att stötta eleverna i deras skolgång. Målet är att se till att eleverna uppnår godkända betyg så att de kan gå ut grundskolan med gymnasiebehörighet.

I slutet av augusti och början av september har Läxhjälpen annonserat i SL:s tunnelbanevagnar och på Flemingsbergs pendeltågsstation för att rekrytera fler läxhjälpare i stockholmsområdet.