Läxhjälpen
Intranät login knapp Intranät login knapp

Nyhetsarkiv /

Länsförsäkringar × Läxhjälpen satsar lokalt för bättre skolresultat

Stora förändringar börjar med det lilla. Läxhjälpen tror på att skapa nationella resultat genom lokala satsningar. Till vår hjälp har vi samarbeten som Länsförsäkringar, som stöttar Läxhjälpens arbete lokalt på fem orter i Sverige. Här berättar de varför.

Tre bilder i rad bredvid varandra. På bilden i mitten syns ett gäng elever som sitter runt ett bord och tittar in i kameran under ett gruppbesök. På båda bilderna i kanterna syns olika personer i bild som håller i ett diplom och kollar in i kameran.

Vad har Länsförsäkringar gemensamt med Läxhjälpen? Länsförsäkringar satsar på social hållbarhet genom att stötta initiativ som skapar värden för lokalsamhället. En av hjärtefrågorna är trygghet. Länsförsäkringsbolagen består av 23 lokalt förankrade och kundägda försäkringsbolag och precis som Läxhjälpen finns de över hela landet. Stiftelsen Läxhjälpen samarbetar med fem av dem – Länsförsäkringar i Göteborg och Bohuslän, Jämtland, Västerbotten, Älvsborg och Västernorrland.

Samhällsfond för barn och unga i Jämtland

“Utbildning betyder så mycket på flera sätt. För gemenskap, självkänsla och inte minst de möjligheter det ger att forma och skapa sin egen framtid. Insatserna bedöms även kunna minska risken för utanförskap och ohälsa.”

Angelica Murén, projektledare styrning och ledning, styrelsens sekreterare

Angelica Murén är projektledare och styrelsens sekreterare på Länsförsäkringar i Jämtland och säger så här om samarbetet med Läxhjälpen: ”Gymnasiebehörigheten bland elever som går ut högstadiet är något lägre i länet än riksgenomsnittet. Under 2021 nådde 85,9 procent av eleverna i länet gymnasiebehörighet, enligt Statistiska centralbyrån. Den siffran vill Länsförsäkringar Jämtland öka.” Hon fortsätter:

”Utbildning betyder så mycket på flera sätt. För gemenskap, självkänsla och inte minst de möjligheter det ger att forma och skapa sin egen framtid. Insatserna bedöms även kunna minska risken för utanförskap och ohälsa. Vi menar att genom att koppla ihop läxhjälpare med elever som går i högstadiet kan skapa ett bra forum för stöd och individuell hjälp. Satsningen görs inom ramen för Länsförsäkringar Jämtland nystartade samhällsfond och sker i samarbete med Stiftelsen Läxhjälpen.”

Mer jämlika uppväxtvillkor i Göteborg och Bohuslän

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

”Vi vill att alla barn ska lyckas i livet och ha jämlika uppväxtvillkor. Inom social hållbarhet ligger fokus på att barn och unga ska klara skolan med godkända betyg samt att minska den psykiska ohälsan.”

– Lisa Bragée, hållbarhetsansvarig

”Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän har sedan flera år lagt stor vikt vid att skapa goda förutsättningar för barn och unga i vår region”, förklarar Lisa Bragée, hållbarhetsansvarig på Länsförsäkringar i Göteborg och Bohuslän. ”Vi vill att alla barn ska lyckas i livet och ha jämlika uppväxtvillkor. Inom social hållbarhet ligger fokus på att barn och unga ska klara skolan med godkända betyg samt att minska den psykiska ohälsan.”

Satsning på social hållbarhet i Västernorrland

”Andelen niondeklassare som går ut med fullständiga betyg är en variabel som hänger tätt ihop med framtida social hållbarhet, otrygghet, arbetslöshet, ohälsa, kriminalitet m.m. I vårt  samhällsengagemang och skadeförebyggande arbete, är detta ett av de viktigaste områdena att bidra till.”

Mikael Bergström, VD

Mikael Bergström är vd för Länsförsäkringar Västernorrland och berättar att satsningen på skola och ökad gymnasiebehörighet är en del av Länsförsäkringar Västernorrlands skadeförebyggande arbete – och ett av deras viktigaste områden.

“Vi är stolta samarbetspartners till Läxhjälpen! Andelen niondeklassare som går ut med fullständiga betyg är en variabel som hänger tätt ihop med framtida social hållbarhet, otrygghet, arbetslöshet, ohälsa, kriminalitet m.m. I vårt samhällsengagemang och skadeförebyggande arbete, är detta ett av de viktigaste områdena att bidra till.”

För en trygg framtid i Västerbotten

Länsförsäkringar Västerbotten

”Att inte klara av skolan leder till både utanförskap och en otrygg framtid. Därför känns det känns det bra och viktigt att kunna bidra till Läxhjälpens verksamhet och hjälpa elever hitta en trygg framtid i Västerbotten.”

– Martin Svensson, kommunikatör

Martin Svensson arbetar som kommunikatör på Länsförsäkringar i Västerbotten och berättar om vikten av att hjälpa elever till en trygg framtid i Västerbotten genom att bidra till Läxhjälpens arbete.

Fler ungdomar i Älvsborg ska uppnå sina drömmar

”Det är självklart för oss att stötta Läxhjälpens arbete för att fler barn ska gå ut grundskolan med godkända betyg. Det går hand i hand med vår vision – tillsammans skapar vi trygghet och förverkligar drömmar.”

Linn Blakstvedt, hållbarhetsansvarig

Linn Blakstvedt arbetar som hållbarhetsansvarig på Länsförsäkringar i Älvsborg och anser att ökad gymnasiebehörighet och avklarade skolgångar är några av de viktigaste förutsättningarna för en trygg framtid.

”Att våra ungdomar klarar skolan och blir behöriga till gymnasiet är en av de viktigaste förutsättningarna för att inte hamna i utanförskap senare i livet. Därför är det självklart för oss att stötta Läxhjälpens arbete för att fler barn ska gå ut grundskolan med godkända betyg. Det går hand i hand med vår vision – tillsammans skapar vi trygghet och förverkligar drömmar”, säger hon.