Läxhjälpen
Intranät login knapp Intranät login knapp

Nyhetsarkiv /

Kunskapsnätverksträff med Läxhjälpens samarbetspartners

I september anordnades Läxhjälpens årliga Kunskapsnätverksträff för samarbetspartners. Temat för årets Kunskapsnätverksträff var resultatmätning. Ett stort tack till alla som deltog!

Fyra personer syns i bild, varav tre personer sitter ner på stolar som en del av ett panelsamtal. En fjärde person står upp och presenterar samtalet. I bakgrunden syns en skärm där det bland annat står ord som "inspirerande."

Varje år anordnar Läxhjälpen en Kunskapsnätverksträff för samarbetspartners och verksamhetsbundna personer som på olika sätt arbetar för att stärka Läxhjälpens arbete. Träffen är ett tillfälle för de olika finansiärerna och verksamheten att mötas, dela erfarenheter och lära känna varandra.

Årets träff hölls hos Riksbyggen, en av Läxhjälpens största huvudpartners, på huvudkontoret centralt i Stockholm. Christian Bengtzelius (t.v.), föreningschef på Riksbyggen, och Lina Öien (t.h.), chef för enheten för hållbar utveckling på Riksbyggen, inledde träffen med att presentera lokalen och Riksbyggens samarbete med Läxhjälpen.

På plats var även läxhjälparen och lärarstudenten Philip Jörestig som fick berätta om sitt arbete på Kvarnskolan i Järfälla. Philip berättade om sina personliga erfarenheter av arbetet som läxhjälpare och effekten han ser på eleverna.

Temat för det här årets Kunskapsnätverksträff var resultatmätning. Att mäta effekt av insatserna är en väsentlig del i Läxhjälpens verksamhet, men med det kommer också en hel del utmaningar. Under träffen diskuterades frågor som varför det är viktigt med resultatmätning i ideell sektor och hur man vet att en organisation åstadkommer verklig nytta.

Tre personer sitter i på stolar i ett panelsamtal. I bakgrunden syns en skärm med en bild på några elever som skrattar och med Läxhjälpens logotyp på.

I panelsamtalet deltog Läxhjälpens generalsekreterare Henrik Szabo (t.v.), kvalitets- och utvecklingschef Mona Lifwergren (mitten) och Hanna Regnér (t.h.), operativt ansvarig på Läxhjälpens samarbetsorganisation Inkludera. Samtalet sändes också digitalt för partners som inte kunde närvara på plats.

Läxhjälpen vill rikta ett stort tack till alla som deltog under Kunskapsnätverksträffen och till alla som bidrar till att stärka Läxhjälpens verksamhet. Ett särskilt stort tack till Riksbyggen som lånade ut sina lokaler!

Vill du ta del av seminariet om resultatmätning i efterhand? Kontakta Läxhjälpens insamlings- och partnerskapschef Åsa Blomberg.