Kronprinsessparet träffade Läxhjälpen

Foto: Tomas Roxenback

Vid ett möte intill Haga Slott träffade Kronprinsessan och Prins Daniel de två tidigare läxhjälpseleverna Modou Bojang och Diana Mamendi, samt Läxhjälpens generalsekreterare Henrik Szabo.

16 januari 2014 var Kronprinsessan och Prins Daniel på besök hos Läxhjälpen. Vid det tillfället mötte Kronprinsessparet Modou och Diana, som då var elever i läxhjälpsprogrammet, för första gången.

 

Kronprinsessparets första möte med eleverna Modou och Diana 2014. 

 

2014 gjorde eleverna ett så starkt intryck på Kronprinsessparet att de nu bjöds in till en återträff för att följa upp hur det har gått, samt få en uppdatering om Läxhjälpens verksamhet. På plats berättade Modou och Diana om hur deras respektive liv utvecklats sedan 2014, samt vilken avgörande betydelse Läxhjälpen och deras läxhjälpare haft för dem.

Kronprinsessparet uttryckte sitt stora engagemang för alla barns rätt till att kunna forma sin egen framtid och sitt stöd för Läxhjälpens arbete, samt till alla de som på olika sätt engagerar sig i och stöttar Läxhjälpens arbete.

Kronprinsessparets stiftelse är en långsiktig partner till Läxhjälpen. 2020 firar Kronprinsessparets stiftelse 10 år.

Läs mer på Kungahusets hemsida:
https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kronprinsessparettraffadestiftelsenlaxhjalpen.5.2490add172982faa1d400b.html

Läs mer på Kronprinsessparets stiftelses hemsida:
http://www.kronprinsessparetsstiftelse.se/aktuellt/nyheter/2020-06-18-kronprinsessparet-pa-atertraff-med-tidigare-laxhjalpselever.html